"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-07

Juriststudent prisad för examensuppsats

NYHET Nyexaminerade juriststudenten Maria Hamberg har fått ett stipendium på 20 000 kronor för sin examensuppsats: ”Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge – En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten”.

– Det känns verkligen jätteroligt att få priset. Det känns bra att få en sådan bekräftelse på att min uppsats faktiskt ger något och att andra tycker den och dess innehåll är intressant, säger Maria Hamberg.

Stipendiet delas årligen ut av juristbyrån Familjens Jurist och Maria Hamberg är en av fem nyblivna jurister som i år fick 20 000 kronor var, vid prisutdelningen i Sigtuna i slutet av april.
– Pengarna kommer först att hamna på mitt sparkonto, men kanske användas till en resa till Kina i höst. Det känns också kul att det är Sveriges största familjerättsliga byrå som tilldelat mig priset, eftersom det är just familjerätten som intresserat mig mest under utbildningen, säger hon.

Debatterat uppsatsämne

I sin uppsats har Hamberg undersökt hur påståenden om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i tingsrätten. Hon har därför undersökt alla mål där det gjorts sådana uttalanden och som handlade om vårdnad, boende eller umgänge från tingsrätterna i Stockholm, Malmö och Umeå.
– Jag valde ämnet eftersom det var debatterat och det fanns en oro för att varje litet påstående om att ett barn far illa hos en av sina föräldrar skulle leda till att den föräldern förlorar tvisten. Så får det självklart inte gå till, samtidigt måste ett påstående om att ett barn far illa tas på allvar och utredas i dessa tvister, säger Maria Hamberg.

Brister i redovisningen av riskbedömningar

En av slutsatserna från studien är att när domstolen väl konstaterat att det fanns en risk för att barnet for illa, så påverkade det målets utgång, t.ex. inskränkt umgänge med den föräldern eller ensam vårdnad för den andre föräldern. Men studien visar också att domstolen i många fall inte ens uppmärksammade påståendet om att barnet for illa i domskälen och att när det väl gjordes fanns också brister i redovisningen av riskbedömningar. Endast några enstaka mycket tydliga riskbedömningar kunde urskiljas.
– Denna brist i att ta upp påståendet i domskälen och redovisa en riskbedömning tycker jag är beklagligt, eftersom det då kan ifrågasättas om domstolarna verkligen tagit påståendet på allvar och gjort en bedömning av om det finns en risk för att barnet far illa. Det är en mycket viktig bedömning som domstolarna har att göra, säger hon.

Maria Hamberg tog examen från juristprogrammet under vårterminen 2013 och arbetar i dag på Skatteverket i Östersund.

Foto: privat

Redaktör: Sofia Strömgren