"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-10-03

Juriststudent prisas för examensarbete

NYHET Anton Magnusson, tidigare juristprogramstudent, har tilldelats Sverigestipendiet för sitt examensarbete.

Text: Sofia Strömgren

– Det kom som en total överraskning för mig! Jag har lagt ner mycket tid på min uppsats och är självklart hedrad och glad över att juryn tycker att uppsatsen förtjänar ett pris. Jag är även tacksam till de som har grattat mig och till de som har hjälpt mig med både stöttning och tips, säger han.

Det är för uppsatsen ”Uppskovsbelopp vid bodelning. Föreligger koherens mellan skatterätten och civilrätten?” som Anton Magnusson blivit årets Sverigestipendietagare. Den skrev han under termin 9 på Juristprogrammet och han är tacksam för det stöd han fått under examensarbetet.

– På det stora hela har arbetet med uppsatsen varit roligt och lärorikt. Det ämne jag valde, uppskovsbelopp vid bodelning, fanns det dock inte så mycket forskning på, vilket självklart gjorde arbetet stundtals svårt och påfrestande. Men eftersom jag tycker det är intressant med både familjerätt och skatterätt hittade jag gnistan att fortsätta skriva, säger han.

"Uppsatsen imponerar"
Anton Magnusson har precis påbörjat sin notarietjänstgöring vid Stockholms tingsrätt och efter examen fick han anställning som skattehandläggare vid Skatteverket.

Sverigestipendiet delas ut av Familjens Jurist som är en byrå inom familjejuridik. Det här är åttonde gången som Familjens Jurist utsett stipendiater för uppsatser inom familjerätt.

Juryns motivering till Sverigestipendiet: Ett välskrivet, omfångsrikt och initierat arbete. Med utgångspunkt i teorin om koherens analyseras konsekvenserna av de civilrättsliga bodelningsreglernas dispositivitet i förhållande till skatterätten. Uppsatsen imponerar genom spannet mellan de intressanta, rentav originella, metod- och teoriavsnitten och de pragmatiska och, tillsynes, genomförbara lösningsförslagen.