"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-11-30

Juriststudent vinnare i Business Law Challenge

NYHET I november gick Sveriges största casetävling i affärsjuridik av stapeln i Uppsala. Efter två dagar bestående av både utbildnings- och tävlingsmoment stod till slut Lina Vedin från Umeå universitet som vinnare och har nu tilldelats den hedrande titeln Business Law Student of the Year. - Det känns såklart väldigt roligt och ärofyllt men också lite överväldigande, svarar vinnaren Lina Vedin som nu går termin 5 på juristprogrammet.

Text: Emma Lind

Efter två års uppehåll var casetävlingen Business Law Challenge tillbaka i fysiskt format. Totalt 62 studenter kvalificerade sig till de lokala deltävlingarna som ägde rum på fem olika orter runt om i landet. Tolv finalister tog sig sedan vidare till den två dagar långa finalen i Uppsala. Tävlingen anordnas årligen av advokatfirman Lindahl.

De första deltävlingarna skedde i par och varje tävlingsmoment föregicks av en utbildning i just det momentet, innan lösningen presenterades inför en jury. Den andra deltävlingen skedde individuellt och handlade om avtalsarbete och byggde vidare på samma case som i den första tävlingen men nu skulle deltagarna identifiera risker samt föreslå lösningar och förändringar i avtalet. I finalen fick de slutligen träffa sin ”klient”, förhandla med motparten och sedan presentera resultatet av förhandlingen för klienten. De fyra slutfinalisterna fick sedan genomföra en slutförhandling mot en av byråns advokater. Vinnare blev till sist Lina Vedin som går femte terminen på juristprogrammet.

Det mest utmanande med tävlingen enligt Lina var att, under en relativt begränsad tid, ta in och förstå informationen som gavs under utbildningen och sedan applicera det på caset för att kunna lösa uppgiften.

Framför allt skulle jag nog vilja säga att jag lärt mig att se juridiken från ett annat perspektiv och att använda den.

I och med att Business Law Challenge innehöll både tävlings- och utbildningsmoment så lärde hon sig också mycket om de olika momenten som det affärsjuridiska arbetet handlar om.
- Jag lärde mig att analysera olika risker med det som klienten vill uppnå, om att läsa och förstå avtal och om olika förhandlingstekniker och bemötande av en motpart och klienter. Framför allt skulle jag nog vilja säga att jag lärt mig att se juridiken från ett annat perspektiv och att använda den. Under utbildningen lär vi oss mycket om gällande rätt men nu fick jag en inblick i hur en affärsjurist använder sig av sin juridiska kunskap för att identifiera risker och hitta lösningar med sin klients mål i fokus, avslutar Lina.

Redan under gymnasiestudierna där Lina läste ekonomi och juridik tyckte hon att juridik var väldigt intresseväckande och har alltid tyckt att brott och straff varit intressant. Att välja juristprogrammet kändes som rätt val och just affärsjuridik har blivit mer intressant under tiden hon läst på juristprogrammet.

Nu har Lina fått motivation att utveckla sina kunskaper inom juridik och ser väldigt mycket fram emot yrkeslivet som kommer efter studierna.

Att delta i alla utbildningsmoment och inte vara rädd för att ställa frågor är råd Lina kan ge till blivande juriststudenter.
– Försök att tidigt hitta studieteknik som funkar för en själv och ta hjälp av, och diskutera med, sina kursare. Men kom också ihåg något som är väldigt viktigt, att vara ledig!

Fakta om tävlingen

Motivering: Vinnaren av Business Law Challenge 2022 har under dagen visat stark förmåga att med bibehållet lugn och stabilitet nå exceptionella kommersiella resultat i förhandlingarna, med sikte på klientens mål och inte detaljerna. Vinnaren har haft förmågan att inge stort förtroende även i frågor som inte varit enkla eller självklara.

Förutom utnämningen Business Law Student of the Year får vinnaren också ett betalt internship på Storytel samt arbeta en månad som sommarnotarie på valfritt Lindahlkontor.

Läs mer om Business Law Challenge.