"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-12-12

Juseks pris för bästa uppsats i personalvetenskap

NYHET Sara Lindmark och Jessica Sundin, uppsatsstudenter på Personalvetarprogrammet, har mottagit 25000 kronor för bästa uppsats.

Varje år utser fackförbundet Jusek de bästa och mest nytänkande uppsatserna inom utbildningsområdena juridik, ekonomi, systemvetenskap, personalvetenskap och samhällsvetenskap.
I år gick priset i personalvetenskap till Sara Lindmark och Jessica Sundin, vårterminens uppsatsstudenter på Personalvetarprogrammet. Uppsatsens titel är: Den könskodade jobbannonsen. Katarina Weinehall, lektor på Pedagogiska institutionen har handlett arbetet.

Platsannonser ser olika ut beroende på om de vänder sig till kvinnor eller män. Den mest efterfrågade egenskapen i kvinnodominerade yrken är samarbetsförmåga, medan männen ska vara självständiga. Det visar Sara Lindmark och Jessica Sundins granskning.

Så här lyder juryns motivation:
Författarna har gjort en väl genomförd diskursanalys av platsannonsers i syfte att undersöka om, och i så fall hur jobbannonser är könskodade. Deras resultat och analys visar att så är fallet. Jobbannonser är könskodade när det gäller krav på egenskaper, i kravbeskrivningarna och i marknadsföringen av organisationen. Därmed riskerar annonser att reproducera stereotypa föreställningar om kön och könskodade praktiker. Det får konsekvenser redan i den inledande kontakten med en organisation och för möjligheter att bryta invanda jobbmönster och rekryteringar.  Resultatet är också en väckarklocka i det praktiska jämställdhetsarbetets detaljer inom andra områden i personalpolitiken såsom arbetsutformning, kompetensutveckling och karriärvägar.