"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-04-18

Kan apelsiner skydda luftvägarna?

NYHET Tillskott av C-vitamin ger ökade halter av skyddande antioxidanter i luftvägarna, men inget skydd mot den luftvägsinflammation eller nedsättning av lungfunktionen som exponering för ozon kan ge. Det är en av slutsatserna i den avhandling som Annelie Behndig försvarar vid Umeå universitet 21 april.

Ozon och dieselavgaser är två vanliga oxidativa luftföroreningar som kan leda till ökad sjuklighet hos individer med lung- eller hjärtkärlsjukdomar. Friska försökspersoner utvecklar luftvägsinflammation efter exponering för dessa luftföroreningar, som kan skada luftvägarna genom att bilda fria radikaler i form av negativt laddade syreatomer, vilka ger så kallad oxidativ skada. Kroppen har mot detta ett inbyggt försvar, de så kallade antioxidanterna, där bland annat C- och E-vitamin ingår. Tidigare befolkningsstudier har också visat att personer, som vid upprepade tillfällen utsätts för höga halter av ozon, har nytta av vitamintillförsel. Mekanismerna bakom de skyddande effekterna är dock ännu inte klarlagda.

I denna avhandling studerades friska försökspersoner. De utsattes under två timmar för kontrollerade koncentrationer av dieselavgaser eller ozon i en exponeringskammare. Därefter genomfördes provtagning från luftvägarna med hjälp av ett smalt böjligt instrument, ett så kallat bronkoskop. I en av studierna föregicks exponeringarna av en veckas extra kosttillskott av vitaminer eller sockerpiller.

Resultaten visar att kosttillskott av C-vitamin redan inom någon timme ökar koncentrationen av denna antioxidant i luftvägarna. Trots detta ses inget skydd mot lungfunktionsnedsättning och luftvägsinflammation efter en akut ozonexponering. Hos friska personer ses även utan extra kosttillskott en ökning av vissa antioxidanter i luftvägarna efter exponering för måttliga koncentrationer av ozon eller dieselavgaser, och detta kan förmodligen minska skadlig påverkan på luftvägarna. Ett regelbundet intag av färsk frukt och grönsaker gör att förråden av antioxidanter är välfyllda och är sannolikt av stor vikt för att upprätthålla ett starkt antioxidantförsvar och en god hälsa.

Annelie Behndig är verksam vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin, och nås på e-post annelie.behndig@lung.umu.se, telefon 090-785 18 83 eller mobiltelefon 0730-64 32 21.

Fredagen den 21 april försvarar Annelie Behndig, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, lungmedicin, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Airway Antioxidant Responses to Oxidative Air Pollution and Vitamin Supplementation. Svensk titel: Förändringar i luftvägarnas antioxidanter efter exponering för luftföroreningar och tillförsel av vitaminer. Disputationen äger rum kl 9.00 i Sal B, 9 tr Tandläkarhögskolan. Fakultetsopponent är professor Isabelle Romieu, Instituto Nacional de Salud Publica, Cuernavaca, Mexico.

Redaktör: Bertil Born