"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-29

Kåre Eriksson - årets yrkeshygieniker

NYHET Varför får vissa personer vita fingrar vid arbete med vibrerande verktyg, medan andra inte får det? Det är en av de frågor årets yrkeshygieniker, Kåre Eriksson, jobbar med.

Det var vid Sveriges yrkes- och miljöhygienikers förenings möte den 22 april som Kåre Eriksson, en av fyra nominerade, fick 50 procent av medlemmarnas röster.

- Det är mycket hedrande att bli utsedd till årets yrkeshygieniker, säger Kåre Eriksson, som sedan hösten 2014 arbetar vid yrkes- och miljömedicin.

Kåre Eriksson arbetade fram till i höstas vid Västerbottens läns landsting med patientutredningar som handlade om kemisk exponering på arbetsplatser inom exempelvis industrin. Som universitetsanställd har han flyttat fokus från klinisk verksamhet till forskning, och det är stor bredd på de forskningsstudier som Kåre är engagerad i. En av dem handlar om vita fingrar.

- Vissa personer får vita fingrar när de jobbar med vibrerande verktyg. I ett forskningsprojekt arbetar jag tillsammans med forskarna Tohr Nilsson och Lage Burström med att titta på metaboliter, det vill säga nedbrytningsprodukter, i blodet. Ingen har undersökt just detta tidigare, och kanske kan metaboliter i blodet hjälpa oss förstå mekanismerna bakom vita fingrar.

Ett annat forskningsprojekt handlar om exponering av kloraminer i badhus, och det görs i samarbete med Norrbottens läns landsting. Kåre Eriksson har mätt mängden kloraminer i luften vid sju badhus runt om i Norrbotten medan intervjuer med föräldrar görs av personal från landstinget i Norrbotten.

- Vi vill undersöka om barn som vistas i badhus löper större risk än andra barn att utveckla astma. Klorerade ämnen används för att desinficera vattnet och när överskottet av klor reagerar med föroreningar i vattnet bildas kloraminer som är irriterande på luftvägarna, berättar Kåre.

Kåre har också skrivit en kunskapssammanställning om kloraminer i badhus i ett uppdrag från Arbetsmiljöverket samt fått en förfrågan om att skriva ett vetenskapligt underlag, inför diskussioner om gränsvärden i arbetsmiljön för dem som jobbar i badhus, vad gäller kloraminer.

Andra uppdrag Kåre har är exempelvis att mäta exponering av trädamm vid tillverkning av träpellets. Kåre arbetar också med en undersökning av arsenik i dricksvatten från enskilda brunnar, vilket är ett problem i delar av Västerbotten och södra Norrbotten.

Redaktör: Lena Åminne