"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-26

Karolina Kauppi har beviljats ett 4-årigt stöd från Vetenskapsrådet (VR)

Karolina Kauppi vid UFBI har fått beviljat ett 4-årigt stöd från Vetenskapsrådet (VR) för projektet "Kartläggning av genetiska nätverk kopplade till psykiatriska och kognitiva sjukdomar, för utveckling av mer effektiva och individanpassade läkemedel".

För mer information om vilka bidrag som har beviljats, se: https://www.vr.se/forskningsfinansiering/bidragsbeslut/medicinochhalsa.4.4e79a57415ed00b8ef81997c.html

Redaktör: Mikael Stiernstedt