Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 14 januari 2021)

printicon
Publicerad: 26 okt, 2017

Karolina Kauppi har beviljats ett 4-årigt stöd från Vetenskapsrådet (VR)

Karolina Kauppi vid UFBI har fått beviljat ett 4-årigt stöd från Vetenskapsrådet (VR) för projektet "Kartläggning av genetiska nätverk kopplade till psykiatriska och kognitiva sjukdomar, för utveckling av mer effektiva och individanpassade läkemedel".

För mer information om vilka bidrag som har beviljats, se: https://www.vr.se/forskningsfinansiering/bidragsbeslut/medicinochhalsa.4.4e79a57415ed00b8ef81997c.html

Redaktör: Mikael Stiernstedt