"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-12

Karriärsugna läkare gör bäst i att plugga mindre

NYHET Är du läkarstudent och ute efter en attraktiv tjänst och respekt från dina kolleger? Då ska du lägga mer kraft på att utveckla dina personliga egenskaper och mindre tid i skolbänken. Det rådet ges i en ny avhandling som läggs fram vid pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

Ola Lindberg har genom intervjuer och enkäter med läkare och läkarstudenter undersökt vad som kännetecknar en kompetent läkare under studietiden fram till det första jobbet, och vad som är viktigt när studenter förbereder sig för arbetslivet.
– Å ena sidan ses medicinska kunskaper och färdigheter som avgörande för att fungera som läkare. Å andra sidan är det personliga egenskaper som betyder mest när läkare söker tjänster eller pratar om kolleger de beundrar.

För att betraktas som duktig av andra doktorer ska du bland annat vara rolig, varm och självständig, menar Ola Lindberg, och de som anses vara mest kompetenta är de som lyckas balansera till synes motstridiga egenskaper, såsom driven och ödmjuk eller tuff och empatisk. Det är också viktigt att inte sitta på höga hästar utan framstå som en vanlig människa.
– Med andra ord gör en karriärsugen läkare bäst i att inte framstå som karriärlysten, menar Ola Lindberg.

Fritidsintressen av vikt

Han har också studerat rekryteringen till allmäntjänstgöring, AT, vid landets 21 populäraste sjukhus. Eftersom de sökande anses ha likvärdiga meriter genom sin examen från läkarprogrammet fokuserar rekryterarna huvudsakligen på individuella egenskaper och personlighetsdrag.
– Det ses exempelvis som meriterande ha ett rikt fritidsliv som inte bara går ut på att läsa till nästa tenta och att ha erfarenheter från världen utanför skolans väggar, något som inte behöver betyda att du är bättre på att lösa uppgifter i det dagliga arbetet, säger Ola Lindberg.

Studien visar också att många nyutexaminerade läkare inte känner sig tillräckligt förberedda för vissa praktiska handgrepp, eller för att kunna hantera stress och svåra situationer med sjuka och skadade. Det är en utmaning för läkarutbildningen att både förbereda studenterna för arbetslivet och för att motsvara förväntningarna på hur en kompetent läkare ska vara, menar Ola Lindberg, och hoppas att hans forskning kan bidra till en kritisk diskussion om vad utbildningen ska syfta till.

Fakta om disputationen

Fredagen den 20 april försvarar Ola Lindberg, pedagogiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ’Let me through, I’m a Doctor!’ Professional Socialization in the Transition from Education to Work. Svensk titel: Släpp fram mig, jag är läkare! Professionell socialisation i övergången mellan utbildning och arbetsliv. Disputationen äger rum kl. 10.00 i hörsal E, Humanisthuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Madeleine Abrandt Dahlgren, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet.

För mer information, kontakta:

Ola Lindberg, pedagogiska institutionen, Umeå universitet Telefon: 090-786 68 67, 070-220 39 48
E-post: ola.lindberg@pedag.umu.se

Läs hela eller delar av avhandlingenLadda ner pressbild

Redaktör: Camilla Bergvall