"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-04-24

Kärringar som simmar mot strömmen

NYHET Att hårdträna och tävla i hög ålder orsakar ofta starka reaktioner hos omgivningen. Aktiva män tonar därför ner sin tävlingslust och blir ledare, medan äldre kvinnor hanterar motståndet bättre och fortsätter att idrotta på hög nivå. Det visar sociolog Josefin Eman i en ny avhandling vid Umeå universitet.

Hon har intervjuat drygt tjugo aktiva män och kvinnor i åldrarna 66–90 år för att undersöka hur det är att bli gammal och fortfarande utöva tävlingsinriktad idrott. Deltagarna upplever att idrottandet är befriande, men också komplicerat och konfliktfyllt.
– Många får höra att det är barnsligt och olämpligt att hålla på med tävlingsidrott i deras ålder.

Josefin Eman visar att män och kvinnor möter liknande kulturella och sociala hinder, men handskas med dem på olika sätt. Äldre män, som är vana vid applåder efter sina ofta långa och framgångsrika idrottskarriärer, väljer ofta att tona ner sin tävlingslust för att söka nya vägar inom föreningslivet.
– De engagerar sig som ledare eller satsar på familjeorienterad idrott snarare än på individuella tävlingsgrenar, säger Josefin Eman.

Många kvinnor når tvärtom en idrottslig blomstring i hög ålder, eftersom pensionering och utflyttade barn ger dem mer tid och möjlighet att satsa på sin idrott. Dessutom har de en helt annan erfarenhet av att möta olika former av motstånd mot sitt idrottande, och har därför skapat en rad vardagsstrategier för att bryta ner dessa hinder.
– Det kan handla om att bokstavligt kräva plats på löpvägen, eller att lära upp andra äldre kvinnor att göra dem sällskap.

Enligt Josefin Eman finner många också styrka i att vara en del av den lilla, men starka, gruppen idrottsligt aktiva kvinnor, och har också utvecklat en högre ”immunitet” mot omgivningens eventuella invändningar.
– Som en av kvinnorna stolt uttryckte det: ”Jag är kärringen som simmar mot strömmen!”.

Hon hoppas att äldre som tävlingsidrottar kan utmana rådande normer kring genus och åldrande, och skapa alternativ till stereotypa bilder av gamla, såsom den skröpliga åldringen eller den solbrände senioren på golfbanan. I synnerhet idrottande kvinnor kan visa på ett alternativt sätt att bemöta åldrandet, menar Josefin Eman, eftersom gamla damer som regel betraktas som en svag grupp. Den uppfattningen delar absolut inte deltagarna i studien.
– De ser sig snarare som starkare, uthålligare och mer idrottsligt kompetenta jämfört med yngre personer och jämnåriga män.

Europeiska kommissionen har utsett år 2012 till det europeiska året för ”aktivt åldrande”, som många forskare anser vara en del av lösningen på flera av de demografiska problem som relateras till den åldrande västerländska befolkningen.

Josefin Eman är född och uppvuxen i Boden. Hon är en så kallad ”outsider”-forskare i förhållande till sitt forskningsområde, eftersom hon som icke-sportintresserad 24-åring bestämde sig för att forska om åldrande och idrott.

Fakta om disputationen

Fredagen den 4 maj försvarar Josefin Eman, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln: Att bli gammal och fortfarande utöva tävlingsinriktad sport. En studie av handlingsutrymme och meningsskapande processer bland gamla kvinnor och män. Disputationen äger rum kl. 13–15 i hörsal 1031, Norra Beteendevetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Gertrud Pfister, Institute for Exercise and Sports Sciences, University of Copenhagen. Avhandlingen kommer att försvaras på engelska.

För mer information, kontakta:

Josefin Eman, sociologiska institutionen, Umeå universitet
E-post: josefin.eman@soc.umu.se
Mobil: 070-241 5478

Läs hela eller delar av avhandlingen

Läs om nyheten i media:

DN: Allt äldre kvinnor springer allt mer
P4 Blekinge: Äldre kvinnor mer tävlingsinriktade än män

Redaktör: Camilla Bergvall