"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-10-03

Kartläggning av rasism mot samer

NYHET Torsdag 4 oktober släpps rapporten Kartläggning av rasism mot samer vid ett seminarium i Staare (Östersund). Projektledare för kartläggningen är Tobias Poggats, vid Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet.

Tobias Poggats berättar att det är regeringen som givit Sametinget i uppdrag att göra en kartläggning av rasism mot samer. Och att det är Vaartoe – Centrum för samisk forskning som genomfört kartläggningen. 

På frågan om något förvånat eller överraskat i arbetet kring detta, säger Tobias Poggats att bara genom att bredda rasism-begreppet lite grann, och även titta på andra former av rasdiskriminering, så har flera olika rasistiska mekanismer framträtt.

– Rasism kan förstås som negativ behandling, hot och hat som riktas mot samer, men rasism innefattar även att osynliggöra den samiska befolkningen eller att samer inte har ett starkt självbestämmande, säger Tobias Poggats.

På vilka sätt önskar du att rapporten kommer till användning?

– Önskan har varit att samer och andra som har intresse av samiska frågor får verktyg för att förstå de processer som ligger bakom att samer diskrimineras just på grund av att de är samer. Sverige har i många år fått internationell kritik för att de inte gör nog för att samer ska få sina rättigheter som urfolk tillgodosedda – så det är ingen hemlighet att Sverige gör för lite i frågan om rasdiskriminering av samer i Sverige.

– Därför har jag länge känt att fokus också borde ligga på att stärka det samiska folket, och inte bara informera beslutsfattare om hur samer diskrimineras.

Läs mer om Dialogseminariet

Följ direktsändning från Dialogseminariet

Hör intervju med Tobias Poggats på sverigesradio.se

Text: Per Melander

Efter att denna artikel publicerades (3 oktober) har rapporten kritiserats för att vara undermålig. Läs mer på umu.se