"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-04

Kartläggning av vår tids mest inflytelserika medium

NYHET I vår har Plattform Fotografi inletts, en unik satsning för att kartlägga det samtida fotografiska fältet i Sverige. Projektet som ska ge en nationell genomlysning av vår tids centralaste och mest inflytelserika visuella medium är ett samarbete mellan Bildmuseet Umeå universitet, Centrum för fotografi och JMK Stockholms universitet.

Fotografiska bilder är vår tids ledande visuella kommunikationsform. De är centrala instrument för omvärldskunskap och självförståelse, och unika på det sätt de griper in i alla delar av samhället, både privat och offentligt. Fotografi spänner över ett enormt fält, från populärkultur till konst, journalistik och vetenskap. Överallt formar och gestaltar de fotografiska praktikerna vår mångskiktade samtid och ger oss även en glimt in i framtiden med alla nya möjligheter denna inrymmer.

Plattform Fotografi är ett samarbete mellan CFF – Centrum för fotografi, Bildmuseet vid Umeå universitet samt JMK – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet. Projektet ska göra en genomlysning av det svenska fotografiska fältet för att ge en så bred och mångsidig bild som möjligt av vad fotografi i Sverige är idag.

Projektet, som finansieras av framtidens kultur, har inletts med seminarier, föreläsningar och samtal vid Centrum för fotografi med inbjudna gäster från fotografifältet. Till en början har det rört sig om introduktioner till andra europeiska länders fotografiska fält: Norge, Finland, Österrike och Spanien. Den 13 maj är det dags för ett seminarium om litauisk fotografi. Seminarieserien kommer under maj och juni månad att följas av open-space hearings som ska kartlägga av olika yrkespraktiker. Till hösten planeras ytterligare programpunkter inom Plattform Fotografi, bland annat ett seminarium om fotografi från Tjeckien och Schweiz. Läs mer

För ytterligare information om projektet, kontakta Bildmuseets chef Jan-Erik Lundström som sitter i styrgruppen för Plattform Fotografi, mobilnr: 070- 6676815
eller e-post.