"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-06-19

Katarina Ågren och Per Tingbrand blir hedersdoktorer

NYHET Solanderexperten Per Tingbrand och Katarina Ågren, en av Sveriges främsta kännare av hantverk och hemslöjd, har utsetts till hedersdoktorer vid Umeå universitets humanistiska fakultet.

Katarina Ågren, Umeå, är en av Sveriges främsta kännare av hantverk och hemslöjd och är djupt engagerad för hantverkets och hemslöjdens sak i vår tid. Hon har under sitt yrkesliv gjort en stor insats genom att dokumentera och lyfta fram gamla tekniker på väg att glömmas bort. Utmärkande för hennes sätt att arbeta är sambandet mellan att samla, levandegöra och engagera genom kurser, utställningar och skrifter.

Under flera decennier tillhörde Katarina Ågren de ledande medarbetarna vid Västerbottens museum och medverkade bland annat i uppbyggnaden av museets epokgörande basutställningar på 1970-talet. Som etnolog inriktade hon dokumentation och insamling mot hantverk och slöjd, bland annat inom det textila området. Arbetet har bidragit till att synliggöra kvinnors kunskap och livsvillkor. Mellan 1984 och 2000 var hon chefredaktör för tidskriften Hemslöjden som hon utformade med stor sakkunskap och säker känsla för tradition och förnyelse. Hon engagerade skickliga skribenter och fotografer och var dessutom själv – och är fortfarande – en flitig medförfattare i tidskriften.

Bland Katarina Ågrens övriga publiceringar kan man till exempel nämna de populära böcker om näverslöjd, tovning samt fårskinnsberedning och sömnad som hon skrivit tillsammans med Karin Lundholm. Hon står bakom en rad temanummer av tidskriften Västerbotten, flera skrifter i Hemslöjdens skriftserie och har varit ämnesansvarig för sakområdet Hemslöjd, hantverk, hobby i Nationalencyklopedin. Katarina Ågren har tilldelats flera utmärkelser för sitt engagemang för svensk slöjd: Nordiska museets Hazeliusmedalj (2000), Umeå kommuns Minervabelöning (2000), SHR:s guldmedalj (2001) samt Gerda Boëthius stipendium (2002).

För mer information eller intervju, kontakta gärna Katarina Ågren på tel 090-49087 eller via e-post: kagren@hem.utfors.se,

Per Tingbrand, Dalarö, är en internationellt känd expert på Linnélärjungen och Piteåsonen Daniel Solander. Parallellt med yrkesarbetet som advokat har han under många år bedrivit engagerad forskning på området och har bland annat utgett Solanders korrespondens. Som Solanderkännare har Per Tingbrand deltagit i flera internationella vetenskapshistoriska konferenser och har sammantaget utgett en imponerande mängd av publikationer, från mindre tidskriftsartiklar till digra bokverk. Bland annat är han en av redaktörerna till böckerna Daniel Solander 1733–1782: Naturvetenskapsman och världsomseglare samt Collected Correspondence 1754–1782: Daniel Solander. Bland artiklarna kan man nämna ”Daniel Solander – en världsomseglande Piteson”.

Per Tingbrand har också intresserat sig för norrländsk och allmän kulturhistoria och inte minst då för områdena sjöfart, kustliv och marinhistoria. Han är dessutom mycket kunnig i svensk kolonialhistoria med Saint Barthélemy som specialitet. ”Med svenska örlogsmän till St. Barthélemy” är titeln på en av Tingbrands böcker om den före detta svenska kolonin. Tingbrand har även skrivit artiklar i geografi- och karthistoriska ämnen, företrädesvis med nordlig och rysk tematik, t ex ”Sverige och den ryska ishavsrutten”.

Per Tingbrand är ledamot av Kungl. Skytteanska Samfundet och Sjöhistoriska Samfundet. För sin betydelsefulla gärning har Per Tingbrand erhållit flera vetenskapliga priser, bland annat från Johan Nordlander-sällskapet (2004).

För mer information eller intervju, kontakta gärna Per Tingbrand på tel eller via e-post per.tingbrand@ebox.tninet.se

Redaktör: Helena Vejbrink