"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-06-12

Katarina Pierre får Baltics samverkanspris 2019

NYHET Vid sitt sammanträde måndag 10 juni beslutade priskommittén att 2019 års mottagare av Baltics samverkanspris med populärvetenskaplig inriktning blir Bildmuseets chef Katarina Pierre.

I motiveringen beskrivs hur Bildmuseet genom en rad ambitiösa utställningsprojekt erbjuder sina besökare koncentrerade inblickar i angelägna och svårtillgängliga frågor.

Och att under Katarina Pierres ledning har Bildmuseet utvecklat och fördjupat enhetens signum som publik arena för möten och dialoger mellan allmänhet, forskare och konstnärer.

Att Katarina Pierres vision och strävan att föra samman konst och vetenskap genomsyrar hela verksamheten och demonstrerar hur en estetisk upplevelse kan kommunicera forskningens resultat på nya sätt och till nya målgrupper.

Vad tänkte du när du fick beskedet?

– Jag blev väldigt rörd. Det är stort att få ett sånt erkännande! 

Vad betyder det att få Baltics samverkans pris?

– Hela mitt yrkesliv har jag jobbat för att bjuda Bildmuseets besökare på inspiration, reflektion och ny kunskap. Att skapa en öppen och kreativ mötesplats mellan akademin och en bred allmänhet.

– Att då få ett pris just för samverkan kunde inte sitta bättre – jag kan inte tänka mig något bättre pris! Det är ett erkännande av vad Bildmuseet betyder för Umeå och för Umeå universitet.

Vad ser du som viktigt för att Bildmuseet ska fortsätta kunna vara plats där t ex ”...en estetisk upplevelse kommunicerar forskningsresultat på nya sätt och till nya målgrupper”?

– Min ambitionsnivå är att vi ska fortsätta överraska och leva upp till vår position som ett av världens mest fantastiska museer – vilket onekligen ställer krav på mig och mina kollegor. 

– Kompetensen och lusten finns att fortsätta utveckla nya spännande projekt tillsammans med konstnärer och forskare. Att göra saker som ingen annan tidigare gjort. Men allt står och faller med att vi har tillräcklig finansiering från och med 2020.

Avslutningsvis passar Katarina på att välkomna alla till vernissage fredag 14 juni kl. 17.00 då Bildmuseet öppnar utställningen Animalisk / Konst över arter och existenser. Hon uppmanar till att ta med familj och vänner på besök i sommar – Bildmuseet har öppet hela sommaren och visningar varje dag. 

Baltics samverkanspris

Prissumman uppgår till 100 000 kronor och priset delas ut i samband med universitetets vårpromotion i maj eller årshögtid i oktober. Priset delades ut för första gången år 2009, därefter vartannat år. Baltics donationsstiftelse finansierar priset.

Priskommittén har i år bestått av: Vicerektor Heidi Hansson, ordförande, Kulturredaktör Sara Meidell, Västerbottenskuriren och Kulturnämndens ordförande Helena Smith, Umeå kommun.