"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-11-25

Katrin Holmqvist-Sten ny ledamot i Humtank

NYHET Som representant för Umeå universitet har Katrin Holmqvist-Sten, prefekt vid Konsthögskolan, valts in som ny ledamot i Humtank. Humtank är en tankesmedja för forskning och utbildning inom humaniora som har tillkommit genom ett unikt samarbete mellan humanistiska fakulteter vid ursprungligen tolv och från och med hösten 2017 femton svenska universitet och högskolor.

Text: Per Melander

Humtank arrangerar seminarier och panelsamtal, bland annat på Bokmässan i Göteborg och under Almedalsveckan i Visby. Humtank tar ställning i och belyser humaniorafrågor genom rapporter, debattartiklar i media och reflektioner och utspel på bloggen.

Humtanks Facebook– och Twitterkonton bevakar omvärlden från humanioraperspektiv och lyfter fram ny humanistisk kunskapsbildning.

Katrin Holmqvist-Sten menar att Humtank spelar en viktig roll som en samlad röst för de humanistiska ämnenas betydelse och relevans men också för deras behov och utmaningar.  

– Humtank är ju en tankesmedja med syfte att stärka humanioras roll inom universitets- och högskolevärlden men också utanför akademin. Genom att ett femtontal svenska universitet och högskolor står bakom satsningen så bidrar Humtank inte bara med en samlad röst utan också med en stark sådan i samhällsdebatten, säger Katrin Holmqvist-Sten.

Vilka profilfrågor handlar det om för Humtank den närmaste tiden?

– Under året som gått har man arbetat med samverkan som tema vilket bland annat resulterat i rapporten ”Humaniora i samhället: Om behovet av ett breddat samverkansbegrepp” vilket är den femte rapporten från Humtank.

– Vi förbereder oss nu för kommande års tema vilket är ”Humaniora i skolan” vilket inte minst aktualiserades i den debatt som följde efter Skolverkets förslag om att stryka antiken från grundskolans kursplaner i historia.

Som alla andra i Humtank kommer Katrin Holmqvist-Sten att vara ansvarig för två bloggveckor under våren och hon vill verkligen passa på att lyfta fram Humtanks blogg som en viktig källa till klokskap och aktualiteter om humaniora.

– Jag kommer också att delta i Humtanks arbete inför och under Almedalsveckan där vi belyser aktuella frågor från ett humanistiskt perspektiv genom debatter och panelsamtal.

Har du några planer för att göra Humtank än mer känt vid Umu?

– Ja, jag planerar för någon form av Humtankaktivitet i samband med Littfest men också löpande att delta såväl i den mer lokala samhällsdebatten som när tillfälle ges vid konferenser, symposier och liknande.

– Jag kommer även att presentera rapporten om Humaniora i samhället vid HumSeks arrangemang ”Humanistens dag” torsdag 5 december och det ser jag fram emot.

Kontakt:

Katrin Holmqvist-Sten

Läs mer om Humtank