"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-05

Katrin Holmqvist-Sten utsedd som t.f. prefekt vid Konsthögskolan

NYHET Från 1 november 2017 påbörjar Katrin Holmqvist-Sten uppdraget som t.f. prefekt på 50% för Konsthöskolan vid Umeå universitet. Uppdraget sträcker sig först och främst under ett år framåt.

Katrin Holmqvist-Sten

Utgångspunkten för fakultetsledningen har varit att hitta en person som både kan fungera som chef och ledare vid konsthögskolan, det vill säga en person som tar ansvar för ekonomi och personal och som även utvecklar organisationen.

Katrin Holmqvist-Sten har gedigen erfarenhet av ledning och chefskap på olika nivåer och i olika verksamheter, och dessutom viktiga erfarenheter av undervisning, samt att arbeta i projekt och med olika former av finansiering. I och med detta lämnar hon sitt nuvarande chefsuppdrag på Sliperiet.

Hon är disputerad konstvetare och kommer att jämte prefektskapet vid Konsthögskolan fullfölja andra utvecklingsprojekt, inte minst inom stadsutveckling. 

Redaktör: Per Melander