"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-04-11

Katrine Riklund blir hedersmedlem i prestigefull radiologisk förening

NYHET Den nordamerikanska radiologiska föreningen valde nyligen in Katrine Riklund som ny hedersmedlem. Katrine Riklund, som är prorektor vid Umeå universitet och professor i diagnostisk radiologi vid Institutionen för strålningsvetenskaper, hedras för sina viktiga insatser inom radiologi vid den årliga konferensen för Radiological Society of North America (RSNA) den 27 november. Konferensen är den största i sitt slag med över 55 000 deltagare.

– Jag är väldigt hedrad över att bli inbjuden som hedersmedlem till denna prestigefyllda vetenskapliga förening. Jag ser fram emot det officiella välkomnandet på RSNAs stora radiologikonferens, som hålls i Chicago, säger Katrine Riklund.

I sin forskning fokuserar Katrine Riklund på visualisering av dopaminerga funktioner i hjärnan för att öka förståelsen av mekanismerna bakom utveckling av demens och parkinsonism. Hon forskar också om hur visualisering av cancersjukdomar, särskilt prostatacancer och kolorektalcancer kan förbättras. Hon är särskilt intresserad av att visualisera biokemiska skeenden i kroppen och forskningen är inriktad på avancerad metodik för medicinsk avbildning som kombinerar positron emissions tomografi (PET) med datortomografi (CT) eller magnetkameraundersökning (MR), så kallad PET/CT och PET/MR, eller Hybrid Imaging.

Katrine Riklund tog sin läkarexamen från Umeå universitet 1988, blev specialist i radiologi och nuklearmedicin 1994 respektive 1997. 2002 blev hon professor i diagnostisk radiologi vid Umeå universitet, en position som hon fortfarande har. Hon var prefekt för Institutionen för strålningsvetenskaper mellan 2000 och 2002, samt vice dekan på Medicinska fakulteten mellan 2008 och 2011 och därefter programdirektör för Läkarprogrammet. 2016 blev Katrine Riklund vald till prorektor vid Umeå universitet. Internationellt har hon ett flertal ledningsuppdrag i både svenska och europeiska radiologiska föreningar. Nyligen blev hon invald som hedersmedlem i franska radiologiska föreningen.

Mer information om RSNA finns på föreningens hemsida

Foto: Mattias Pettersson

Redaktör: Daniel Harju