"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-12

Kemikalier läcker ut från produkter i vår vardag

NYHET Tomas Holmgren visar i sin avhandling att gamla vinylgolv läcker ungefär lika mycket mjukgörare som nya och att plasmaskärmar släpper ut mer kemikalier än LCD- och LED-skärmar beroende på att drifttemperaturen är högre. Resultaten försvaras vid Umeå universitet den 15 mars.

Många produkter och material innehåller organiska ämnen som inte är bundna till materialet och dessa kan överföras till den omgivande miljön. Flera av ämnena har hittats som föroreningar i inomhusluft och i den yttre miljön, exempelvis bromerade flamskyddsmedel, organiska fosforföreningar, ftalater och metylsiloxaner.

Tomas Holmgren har i sitt avhandlingsarbete gjort mätningar av utsläpp av kemikalier från vinylgolv, ett plastgolv som är ett av våra mest populära golvmaterial i Sverige, cement samt olika slags TV-skärmar. Dessa fallstudier valdes för att få en bredd av olika typer av vardagsnära produkter för människor såsom elektronik och byggmaterial.

Mätningar av utsläpp av två mjukgörare som gör material mjukt och böjligt, diisononyl-ftalat och diisononyl-cyklohexan-dikarboxylat, från olika vinylgolv visade att ytbehandling av materialet kan påverka hur mycket som läcker ut. Många vinylgolv består av flera skikt, med en extra ytbehandling med polyuretanlack som ger mindre utsläpp.

Läckage av mjukgörare och flamskyddsmedel (trifenylfosfat) från en LCD-TV visade sig vara tydligt kopplat till skärmens temperatur. Detta betyder att utsläppen var mycket högre för en påslagen TV och att skärmar baserade på LCD- eller LED-teknik släppte ut mindre mängd kemikalier än skärmar med plasmateknik då de senare har högre driftstemperatur.

TV-tittande är något som känns mycket angeläget för de flesta av oss att känna sig trygga med. Är mängderna hälsofarliga?
– Flamskyddsmedlet som läcker ut är i små mängder och det mesta fastnar i damm hemma så risken för människor borde vara liten. Mindre TV-tittande ger dock mindre utsläpp beroende på att temperaturen blir högre när TV:n är på säger Tomas Holmgren.

För att kunna bestämma hur mycket föroreningar som släpps ut från olika varor har Tomas Holmgren utvecklat en beräkningsmodell som tar hänsyn till material, kemikalieegenskaper och omgivande miljö. Modellen tillämpades på nationell skala tillsammans med försäljningsdata och visade att utsläppshastigheten av ftalater från vinylgolv är relativt konstant under ett golvs livslängd. Totalt beräknades 250 kg ftalater släppas ut år 2012.

Modellen visade även att valet av mjukgörare har en stor inverkan på den utsläppta mängden. Utsläppsberäkningar för TV-apparater och datorer visade att dessa släpper ut ungefär lika mycket trifenylfosfat, cirka två kilo per år.

För att beräkna hur mycket som släpps ut på en nationell nivå är detaljerad information om sålda produkter eller material från försäljningsorganisationer mycket värdefulla. Vissa produkter har en stor variation i användning och innehåll. För många produkter saknas information om materialsammansättning och innehåll av kemikalietillsatser och hur dessa har förändrats över tiden.

– Med bra data om användning, innehåll, materialegenskaper och kemikalieegenskaper så kan man göra goda förutsägningar om utsläpp till luft och vatten, säger Tomas Holmgren.

Om disputationen:

Fredagen den 15 mars försvarar Tomas Holmgren, kemiska institutionen, Umeå universitet, sin avhandling med titeln Emissions of organic compounds from technosphere articles. Svensk titel: Emissioner av organiska ämnen från varor och produkter. Disputationen äger rum kl. 10.00 i sal MA121, MIT-huset, Umeå Universitet.
Fakultetsopponent är doktor Martin Scheringer, Institute for Chemical and Bioengineering, ETH, Zürich, Schweiz.

Läs hela eller delar av avhandlingen på:

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-66363

För mer information, kontakta gärna:

Tomas Holmgren, kemiska institutionen vid Umeå universitet Telefon: 090-786 93 22, 076-766 94 44
Epost: tomas.holmgren@chem.umu.se Se ett inslag från Rapport den 19 februari där Tomas Holmgren demonstrerar den apparatur som användes för att mäta utsläpp av mjukmedel och flamskyddsmedel:
http://www.svt.se/nyheter/sverige/hormonstorande-amnen-vanlig-orsak-till-sjukdom

Redaktör: Ingrid Söderbergh