"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2004-06-14

Kemist och biolog blir nya hedersdoktorer

NYHET Gordon Tollin, professor i biokemi vid University of Arizona i Tucson, USA, och André De Roos, professor i teoretisk biologi vid Amsterdams universitet, har utsetts till teknisk-naturvetenskapliga fakultetens hedersdoktorer.

Gordon Tollin

Gordon Tollin föddes 1930 i New York och disputerade 1956 vid Iowa State University. 1967 tillträdde han som professor vid institutionen för biokemi och biofysik vid University of Arizona i Tucson. Hans publikationslista omfattar inte mindre än 347 vetenskapliga arbeten, dessutom har han tre patent på sin meritlista.

Gordon Tollins forskning handlar om biokemiska och biofysikaliska undersökningar av en rad viktiga proteiner. Framförallt har han lämnat betydande bidrag om hur mekanismerna som överför elektroner i proteiner fungerar, hur proteinernas fotokemiska energiomvandling går till och hur signalöverföringen hos vattenlösliga och membranbundna proteiner sker.

Göran Lindblom, professor i biofysikalisk kemi vid Umeå universitet, kom i kontakt med Gordon Tollin i början av 1990-talet. Tollin hade då börjat utveckla en mycket känslig metod för att studera växelverkan mellan proteiner och andra molekyler med membraner. Metoden har sedan dess utvecklats, bland annat med hjälp av Lindblom.

För tillfället undersöker forskare vid University of Arizona och vid Umeå universitet speciella membrandomäner, så kallade "rafts" (engelska för flottar), vilka flyter omkring i cellmembranerna och förmedlar olika typer av signalöverföring in i celler. För att bilda dessa nödvändiga domäner krävs kolesterol. Det finns alltså en positiv effekt av denna förhatliga molekyl – och det är inte fråga om spårmängder utan en rejäl procentsats i membranet. Genom att studera membraner med en kombination av Tollins metod (PWR) och NMR-spektroskopiska undersökningar vid Umeå universitet försöker forskarna nu ta reda på viktiga egenskaper hos signalproteinerna i membrandomänerna och hur dessa verkar.

André De Roos

André De Roos, född 1961, är professor i teoretisk biologi vid institutionen för biodiversitet och ekosystemdynamik vid Amsterdams universitet. Han disputerade 1989 och fick året därpå pris för bästa avhandling i biologi i Holland. 1998 tilldelades han ett mångmiljonbelopp, ett s.k. ”Pioneer Award”-projekt, från Nederländska forskningsrådet för att etablera ett nytt, innovativt forskningsprogram.

André De Roos forskning handlar om teoretisk analys av populationsmodeller. Han undersöker hur populationer varierar i storlek i olika miljöer. 1992 startade Amsterdams universitet och Umeå universitet ett forskningssamarbete inom området storleksstrukturerad populations- och samhällsteori. Grunden har varit den starka modelleringsverksamheten vid Amsterdams universitet och Umeå universitets starka experimentella forskning.

Samarbetet med André De Roos har haft en gynnsam effekt på utvecklingen av den teoretiska kompetensen inom populationsekologi vid Umeå universitet. André De Roos har ett flertal gånger vistats som gästforskare vid institutionen för ekologi och geovetenskap. Det intensiva samarbetet har också resulterat i postdoktorsvistelser och doktorandutbyten.

Institutionen för ekologi och geovetenskap håller nu på att starta ett ekologicentrum, Umeå Centre for Ecosystem Science, tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Populationsmodellering ingår som en vital del i forskningen och samarbetet med André De Roos och hans forskargrupp kommer därför att utvidgas.

För ytterligare information om Gordon Tollin, kontakta:Göran Lindblom, professor vid kemiska institutionenTelefon: 090-786 52 28
E-post: goran.lindblom@chem.umu.se

För ytterligare information om André De Roos, kontakta:Lennart Persson, professor vid institutionen för ekologi och geovetenskapTelefon: 090-786 63 16
E-post: Lennart.Persson@eg.umu.se

Redaktör: Karin Wikman