"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-10-29

Kemistsamfundets pris för kemifrämjande insatser till Umeålärare

NYHET Kemistsamfundets pris för kemifrämjande insatser går i år till Inger Molin, eldsjäl i kemiundervisning. Priset delas ut den 30 oktober, kl 11.00 i Aula Nordica på Umeå universitet i samband med fortbildningsdagar i teknik och naturvetenskap för lärare.

Motiveringen lyder: Inger Molin är en eldsjäl som brinner för att förmedla kunskaper i kemi. I sin lärargärning inspirerade hon dagligen elever men på fritiden fortsatte hennes kemigärning.

Inger Molin har under många år verkat aktivt inom ämnesföreningen LMNT, Lärare i Matematik, Naturvetenskap och Teknik, där hon suttit i styrelsen och arbetat för att på olika sätt stödja kemilärare runt om i landet. Hon är också en drivande och engagerad resurs för den svenska organisationen av EUSO, European Science Olympiad.

– Inger var redan från starten 2003 med och lanserade EUSO-tävlingen i Sverige och har därefter varit en drivande kraft när det gäller att utforma frågor och arrangera träningsläger för de svenska finalisterna, säger Agneta Sjögren. Inger är även webbmaster för tävlingens hemsida. En riktig eldsjäl helt enkelt.

Inger Molin är utbildad vid Umeå universitet och har varit verksam lärare i kemi och biologi i 35 år på skolor inom Umeå kommun. Hon har främst undervisat på högstadiet men även på gymnasienivå.

Kemistsamfundets pris för kemifrämjande insatser delas ut i samband Fortbildningsdagar för lärare på Umeå universitet. Temat för kemidelen av dagarna är Inspiration och framtidstro, ett tema som passar bra in på Inger Molins arbete.

För mer information vänligen kontakta:

Agneta Sjögren, Svenska Kemistsamfundet
E-post: agneta@chemsoc.seTelefon: 08-411 52 60Inger Molin
E-post: inger.molin@gmail.comTelefon: 070-256 85 78
Pressbild
www.chemsoc.se/press

Redaktör: Ingrid Söderbergh