"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-03-28

Kemistudent får pris för bästa examensarbete

NYHET Mariella Siña, student på masterprogrammet i kemi, har tilldelats Branschnätverket Renare Marks pris för bästa examensarbete 2011 för sitt arbete om utveckling av riskbedömningsmetodik för förorenade områden.

Examensarbetet är inom området miljökemi och har titeln: ”Validation of a two-phase bioassay for risk assessment of contaminated soil”. Motiveringen lyder:

”Väl utfört arbete som genom att mäta toxisk effekt i flera steg kunnat visa att föroreningars förmåga att binda till jorden påverkar den uppmätta effekten. Traditionellt har tester gjorts på det som löses ut i vattenfas, genom att studera även jorden kan sannolikt bättre och säkrare slutsatser dras om den negativa påverkan som föroreningarna har på ekosystemen. Arbetet är inom ett område där branschen under senare år sett ett utvecklingsbehov och det visar också att det skulle gå att dra nytta av den utvecklingsmöjlighet som följer av att använda denna typ av undersökningar för att stärka riskbedömningar som görs på förorenade områden.”

Staffan Lundstedt, kemiska institutionen vid Umeå universite,t har varit Mariellas handledare och är mycket nöjd över utmärkelsen.

– Det är ett spännande arbete som dels understryker vikten av att ställa rätt frågor för att få relevanta svar, och dels visar på styrkan med att bedriva projekt i samverkan mellan akademi och näringsliv, säger han.

Mariella Siña har genomfört examensarbetet i samarbete med Pelagia Miljökonsult AB och FOI i Umeå som en del av samverkan mellan universitetet och branschföretag inom Marksaneringscentrum Norr (MCN).

Det är andra året i rad som en examensarbetare knuten till MCN tar hem detta pris.

– Vi har arbetat i flera år med att utveckla den här riskbedömningsmetodiken och samarbetet med kemiska institutionen, FOI och MCN har definitivt varit av avgörande betydelse för det arbetet. Denna gång hade vi ju turen att få en ovanligt duktig och ambitiös student också!”, säger Torbjörn Ros, Pelagia Miljökonsult AB.

Mariella Siña, som i dag är verksam vid Laboratorio Metalúrgico Chapi SAC i Lima, Peru, kommer att presentera sitt arbete vid Nätverket Renare Marks vårmöte i Göteborg 28-29 mars, då även prissumma på 15 000 kronor överlämnas.

Läs Mariella Siñas examensarbete: http://www.pelagia.se/images/stories/111103_Mariella_thesis_Final.pdf

För mer information, kontakta gärna:

Mariella SiñaTel: +51-99 79 480 44
e-post:mariellasina@gmail.comStaffan Lundstedt, kemiska institutionen vid Umeå universitetTel 090-786 66 54
e-post: staffan.lundstedt@chem.umu.seTorbjörn Ros, Pelagia Miljökonsult ABTel. 090-70 21 70
e-post: t.ros@pelagia.se

Länkar:

Kemiska institutionen: www.chemistry.umu.se
Pelagia Miljökonsult AB: www.pelagia.se
Marksaneringscentrum Norr (MCN): www.mcnio.com
Nätverket Renare Mark: www.renaremark.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh