"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-03-29

Kemistudent får pris från branschnätverk

NYHET Kemistudenten Daniel Larsson har av Nätverket Renare Mark tilldelats priset ”Bästa exjobb 2016” för sitt masterarbete ”Mobilisation of soil-bound dioxins at an old sawmill area – Impact of excavation on groundwater levels of PCDF/PCDDs at Norrbyskär”. Han kommer att ta emot utmärkelsen, samt en prissumma på 15 000 kronor, vid Nätverkets vårmöte i Malmö den 29–30 mars. Där kommer han också att presentera sitt arbete för mer än 500 personer aktiva inom branschen förorenad mark och sanering i Sverige.

Daniel Larsson har i sitt examensarbete i kemi studerat hur grävarbeten i mark kan påverka, och eventuellt öka, spridningen av miljögiftet dioxin. Studien genomfördes på Norrbyskärs gamla sågverksområde, strax söder om Umeå, ett område som är kraftigt förorenat med dioxiner efter den tidigare träimpregneringsverksamheten. Genomförda riskbedömningar har visat att föroreningarna behöver åtgärdas genom någon form av sanering. Den åtgärd som har förordats är uppgrävning och bortfraktning av de mest förorenade massorna. Frågan är dock vad som händer med de markbundna dioxinerna när man börjar gräva i jorden, och detta är vad Daniel Larsson har studerat i sitt arbete.

Genom att mäta halterna av dioxiner i grundvattnet på Norrbyskär före och efter ett mindre grävarbete har Daniel Larsson kunnat visa att grävningen riskerar att öka utläckaget från marken. I försöken frisattes dioxiner till grundvattnet, förslagsvis genom små partiklar, så kallade kolloider, och löst organiskt material, som en följd av grävningen vilket ledde till ökade grundvattenhalter efter några dagar.

– Mina resultat visar att grävsanering i större skala skulle kunna leda till en ökad spridning av föroreningen via grundvattnet och därmed till en ökad risk. Min slutsats är att detta behöver beaktas mer än det görs i dag vid riskbedömning inför grävsaneringsarbeten, säger Daniel Larsson, som är mycket glad för priset och ser fram emot att få möjlighet att presentera sitt arbete för marksaneringsbranschen i landet.

Daniel Larsson har utfört sitt arbete vid kemiska institutionen, Umeå universitet. Handledare har varit Staffan Lundstedt och arbetet utfördes inom ett samarbetsprojekt med Tyrens AB i Umeå.

Läs hela examensarbetet

Läs mer om Nätverket Renare Mark

För mer information, kontakta gärna:

Daniel Larsson, student, kemiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 0708-644400
E-post: dl222iv@student.lnu.se

Högupplöst foto på Daniel Larsson

Mats Tysklind, professor, kemiska institutionen, Umeå universitetTelefon: 070-586 6999
E-post: mats.tysklind@umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog