"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-12-14

Kempestiftelserna satsar på digitaliseringsforskning

NYHET Kempestiftelserna har beviljat 1 6000 000 kr för finansiering av två postdok-tjänster vid Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), Umeå universitet.

Syftet med projektet är att undersöka digitaliseringen av det svenska skogsbrukets värdekedja. Specifikt syftar projektet till att undersöka de möjligheter till värdeskapande som är förknippade med ett integrerat digitalt informationsflöde.

- En välkommen och glädjande satsning, säger Jonny Holmström, föreståndare för SCDI, den digitala värdekedjan är fragmenterad och även om intresset för digitalisering och AI är stort bland aktörer inom skogsindustrin, har de digitala omvandlingsprocesserna knappt börjat.

Satsningen kompletterar SCDI AI Business Lab som etablerades genom finansiering av Kempestiftelserna.

Kontaktinformation