"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-11-21

Kempestiftelserna stöder forskning i matematiklärande

NYHET Kempestiftelserna fortsätter sitt stöd till uppbyggnaden av forskning vid Umeå universitet i matematiklärande. Professor Johan Lithner får nu 1,9 Mkr till delfinansiering av ett internationellt postdocprogram.

Anslaget ger fyra utländska matematikdidaktiska forskare möjlighet att vistas i Umeå under två år vardera. Deras forskning kommer att bedrivas vid Umeå forskningscentrum för matematikdidaktik (UMF), som är ett centrum för forskare verksamma vid flera av universitetets fakulteter. Det är landets största forskningscentrum i matematikdidaktik.

Forskning bedrivs om inlärningssvårigheter, sätt att bedöma elevers kunskapsutveckling och former och teknik för undervisning i matematik. Matematiklärande är ett av universitetets starka forskningsområden och har nyligen också fått ett stort forskningsstöd av Vetenskapsrådet.

För närmare information, kontakta: Johan Lithner Institutionen för matematik och matematisk statistik Tel: 090-786 69 08, 070-587 31 34
E-post: johan.lithner@math.umu.se

Redaktör: Lars Erik Öhlund