"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2007-03-29

Kempestiftelserna stödjer Umeåforskare

NYHET Kempestiftelserna har beviljat över 16 miljoner kronor till Umeå universitet och Umeå Plant Science Centre för inköp av avancerad utrustning samt finansiering av postdoktorer och doktorander.

Följande tretton ansökningar vid Umeå universitet och Umeå Plant Science Centre har beviljats bidrag:

Vitaly Bychkov, institutionen för fysik, har tilldelats 400 000 kr för finansiering av en doktorand.

Fredrik Elgh, patologi och institutionen för medicinsk biovetenskap, har beviljats 1 800 000 kr till forskning om mikroorganismers betydelse för uppkomsten av prostatacancer. Anslaget ska användas till tre tvååriga postdoktors- eller doktorandstipendier.

Bengt Eliasson, institutionen för fysik, har beviljats 600 000 kr för finansiering av en postdoktor

Christiane Funk, kemiska institutionen, har beviljats 800 000 kr för finansiering av två postdoktorer till projektet ”Växtberedskap mot solljus”.

Erik Johansson, institutionen för medicinsk kemi och biofysik, har beviljats 420 000 kr till två postdoktorer.

Lennart B.-Å. Johansson, kemiska institutionen, har tilldelats 900 000 kr för inköp av avancerad fluorescensutrustning, med vilken det är möjligt att bl.a. undersöka proteiners struktur och funktion.

Karin Ljung, Umeå Plant Science Centre, SLU, har tilldelats 3 000 000 kr för inköp av ett s.k. FACS-instrument, som kommer att användas till att mäta och sortera olika celler från växter.

Christer Malm, institutionen för integrativ medicinsk biologi, har tilldelats 866 000 kronor för inköp av en s.k. plockrobot som med hög precision kan stansa ut proteiner ur 2D-geler för att dessa sedan ska kunna identifieras med masspektrometri.

Thomas Moritz, Umeå Plant Science Centre, SLU, har tilldelats 490 000 kr för utrustningstillbehör till metabolomikinstrument, med vilket det går att undersöka cellers ämnesomsättning.

Ruth Palmer, Umeå centrum för molekylär patogenes, har beviljats 1 600 000 kr i anslag för ett konfokalmikroskop samt utrustning för att mäta proteinkoncentrationer och för att detektera vilka gener som uttrycks.

Richard Palmqvist, institutionen för integrativ medicinsk biologi, har tilldelats 1 000 000 kr för inköp av utrustning för vävnadsanalyser.

Hans Wolf-Watz, vetenskaplig ledare för Kemiskt-biologiskt centrum (KBC), har beviljats 4 miljoner kronor för finansiering av 10 postdoktorer.

Bo Zheng, Umeå Plant Science Centre, Umeå universitet, har beviljats 400 000 kronor för finansiering av en postdoktor inom ett projekt om vedbildningens basala mekanism.

Kontaktuppgifter till enskilda forskare finns via: www.umu.se/stodfunktioner/personalkatalog.html

Umeå Plant Science Centre är en gemensam centrumbildning för forskare inom växt- och skogsbioteknik vid Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Umeå. På www.upsc.se finns kontaktuppgifter till forskare vid UPSC.

Redaktör: Karin Wikman