"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-06-18

Kenneth Knoespel utnämnd till hedersdoktor vid Umeå univeristet

NYHET HUMlabs samarbetspartner Kenneth J. Knoespel har blivit utnämnd till en av den humanistiska fakultetens hedersdoktorer 2013.

Kenneth J. Knoespel, född 1947, McEver professor of Engineering and the Liberal Arts, Georgia Institute of Technology, USA, är en framstående och mycket väl meriterad forskare vars forskning ledigt sträcker sig från idé- och lärdomshistoriska perspektiv över till digitala.

Kenneth J. Knoespel, som för övrigt varit verksam vid Uppsala universitet åren 1970–73, har i sin forskning i hög grad intresserat sig för europeisk idé- och lärdomshistoria, inte minst då nordeuropeiska och då även svenska förhållanden.

Under större delen av sin karriär har Knoespel varit anställd vid Georgia Institute of Technology, som kan beskrivas som ett tekniskt universitet, och såväl vetenskapligt som administrativt arbetat i gränssnittet mellan digital teknik och humaniora. Inte minst under sina sju år som prefekt (snarast: rektor) för School of Literature, Communication and Culture byggdes enheten upp till en internationellt viktig miljö för forskning och utbildning inom teknik och humaniora.

Det finns sedan länge kontakter mellan humanistiska fakulteten och Kenneth J. Knoespel, inte minst vid HUMlab men numera även inom området Northern Studies. Knoespels forskning och erfarenheter inom såväl det idéhistoriska och digitala forskningsområdet tillför området digital humaniora en helt nödvändig djupdimension.

Hans fokus på europeiska, inte minst då svenska, idé- och lärdomshistoriska förhållanden, vidgar på ett betydelsefullt sätt horisonterna. Knoespels praktiska arbete i gränssnittet mellan teknik och humaniora är dessutom erfarenheter som kan användas i uppbyggnaden av HUMlab till en fortsatt strategisk resurs vid universitetet.

Redaktör: Elin Andersson