"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-10

Kjell Jonsson utses till prorektor vid Umeå universitet

NYHET Umeå universitets styrelse har utsett Kjell Jonsson till prorektor vid Umeå universitet. Han blir också blivande rektor Lena Gustafssons ställföreträdare. Kjell Jonsson är professor i idéhistoria och sedan 2006 överbibliotekarie vid Universitetsbiblioteket.

Kjell Jonsson utses för treårsperioden 1 juli 2010–30 juni 2013

Vicerektorer

Som vicerektor för utbildning avser Lena Gustafsson att, efter tillträdet den 1 juli 2010, utse docenten Anders Fällström, institutionen för matematik och matematisk statistik.

Avsikten är att professor Marianne Sommarin fortsätter i rollen som vicerektor för forskningsfrågor och att professor Ulf Edlund fortsätter på deltid som seniorrådgivare med ansvar vissa frågor som rör samverkansuppgiften. Intentionen är att i början av hösten inleda arbetet med att rekrytera en ny vicerektor för samverkansfrågorna.

Den nya universitetsledningen kommer förutom prorektor och vicerektorerna bestå av universitetsdirektör Lars Lustig, förvaltningschef Siv Olofsson samt rektorsråd Staffan Uvell.

Pressbilder:
Kjell Jonsson
Anders Fällström
Marianne Sommarin
Ulf Edlund

Redaktör: Carina Dahlberg