"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-20

Klamydia kan vara riskfaktor för barnlöshet och äggstockscancer

NYHET Antikroppar mot klamydiabakterier kan ha samband med både infertilitet hos män och äggstockscancer hos kvinnor, skriver gynekologen Annika Idahl i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet den 29 maj.

I avhandlingen beskrivs ett samband mellan klamydiaantikroppar i mannens blod och nedsatt chans för graviditet för ofrivilligt barnlösa par. Förekomsten av antikroppar kunde kopplas till försämring av spermiekvaliteten – lägre spermiekoncentration, sämre rörlighet och överlevnad hos spermierna samt fler spermier med onormalt utseende. Om fynden kan bekräftas i fler studier bör ökad uppmärksamhet riktas mot klamydiainfektioner hos män. Frågan är då om antibiotikabehandling kan förbättra dessa pars möjligheter att få barn. Det är sedan tidigare känt att klamydiainfektioner kan ge äggledarskador hos kvinnor och därmed nedsatt fertilitet.

Bland resultaten finns dessutom ett möjligt samband mellan vissa former av cancer i äggstockarna och en typ av antikroppar som ses vid långdragna, ofta symtomlösa klamydiainfektioner. Bakterien kunde dock inte påvisas i vävnaden från kvinnor med äggstockstumörer, vare sig godartade eller elakartade. Det är därför ännu oklart om klamydia i sig ökar risken för äggstockscancer, men om framtida studier skulle visa det stärks motiven för systematisk provtagning, smittspårning och behandling av klamydiainfektioner.

I materialet ingick 244 par som sökte för ofrivillig barnlöshet vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå mellan 1997 och 2001. Hos både mannen och kvinnan mättes halterna av klamydiaantikroppar i blodet och klamydiabakterier i urinen. Paren följdes i genomsnitt under tre år. I studierna kring äggstockscancer ingick kvinnor som opererats vid sjukhuset för misstänkta äggstocksförändringar mellan 1994 och 2001. Förekomsten av klamydiaantikroppar hos kvinnor med olika former av äggstockstumörer jämfördes med motsvarande hos kvinnor med godartade förändringar och med resultat från kvinnor som i samband med hälsoundersökningar donerat blod för forskningsändamål.

Annika Idahl är uppvuxen i Lycksele och läkarutbildad vid Umeå universitet. Efter läkartjänstgöring i Lycksele har hon utbildat sig till specialistläkare i obstetrik och gynekologi samt sedan 1998 arbetat och forskat vid Norrlands universitetssjukhus. Hon kan nås på tel. 090-785 34 65, mobil 070-323 15 13,
e-post Annika.Idahl@obgyn.umu.se

Fredagen den 29 maj försvarar Annika Idahl, Inst. för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi, samt Inst. för medicinsk biovetenskap, patologi, sin avhandling med titeln Chlamydia trachomatis as a risk factor for infertility in women and men, and ovarian tumor development. Svensk titel: Chlamydia trachomatis som riskfaktor för infertilitet hos kvinnor och män, samt uppkomst av ovarialtumörer. Disputationen äger rum kl. 13.00 i Sal B, 9 tr., Tandläkarhögskolan, NUS.
Fakultetsopponent är prof. Jorma Paavonen, Helsingfors universitet, Finland.

Läs hela eller delar av avhandlingen på
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-22239