"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-10-02

Klarlagda signalvägar vid utveckling av ögonceller kan ge nya behandlingsmetoder

NYHET Nya kunskaper om hur olika signalvägar påverkar utvecklingen av lins och näthinna kan leda till nya metoder att bota ögonsjukdomar. Det visar Tanushree Pandit i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 4 oktober.

Ögat är ett av våra sensoriska organ och det som möjliggör vårt seende. Linsen i ögat släpper igenom ljus som fångas upp av näthinnan. Bildinformationen skickas sedan vidare till bearbetning i hjärnan som tolkar informationen, vilket leder till att vi kan ändra vårt agerande utifrån våra synintryck.

För att förstå hur det mogna ögat utövar sin funktion, är det viktigt att förstå de tidiga stegen som leder till bildandet av olika celltyper i ögat. Under sina doktorandstudier vid Umeå Centrum för Molekylär Medicin, UCMM, har Tanushree Pandit utforskat molekylära mekanismer som reglerar utvecklingen av linsen och näthinnan i ögat under tidig fosterutveckling.

Tanushree Pandits studier visar att signalmolekylerna BMP och FGF reglerar utvecklingen av linsen och näthinnan vid olika stadier av den embryonala utvecklingen. Dessutom visar hennes studier att linsen och näthinnan som bildas i närheten av varandra påverkar varandras utveckling. Denna interaktion är mycket viktig och sker under en begränsad tid under den tidiga fosterutvecklingen av ögat.

– Kunskaper om hur olika signalvägar påverkar utvecklingen av linsen och näthinnan kan användas inom stamcellsbiologi för att styra stamceller till att utvecklas till lins eller näthinna. Denna information bidrar även till att bättre förstå vissa ögonsjukdomar och kan långsiktigt leda till förbättrade behandlingsmetoder , säger Tanushree Pandit.

Tanushree Pandit är uppväxt i Nagpur, Indien, där hon genomförde sin grundutbildning till molekylärbiolog. Hon har även masterexamen i molekylärbiologi från Umeå universitet. För närvarande är Tanushree Pandit doktorand vid Umeå Centrum för Molekylär Medicin.Hon kan nås på: Telefon: 090-785 44 23
E-post: tanushree.nagesh.pandit@ucmm.umu.se

Den 4 oktober försvarar Tanushree Nagesh Pandit, doktorand vid Umeå Center för Molekulär Medicin, UCMM, sin avhandling med den svenska titeln: Reglering av tidig utveckling av linsen och näthinnan. (Engelsk titel: Control of early development of lens and retina).Opponent: Professor Paola Bovolenta, Instituto Cajal, CSIC, Spanien.
Huvudhandledare: Lena Gunhaga.

Disputationen äger rum kl. 13.00, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, 1D - Tandläkarhögskolan, Hörsal B, trapphus T, våning 9.

Avhandlingen är publicerad elektroniskt, se länk:
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-80192

Redaktör: Mattias Grundström Mitz