"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-14

Klart att polisutbildningen samlas på campus

NYHET Våren 2016 sätts spaden i jorden för en ny byggnad för Polisutbildningen vid Umeå universitet. När det efterlängtade huset står klart hösten 2017 kan polisutbildningen i Umeå – som startade år 2000 – äntligen samla sina lokaler på Campus Umeå.

– Vi är mycket nöjda med beslutet att ge polisutbildningen en egen byggnad, där de kan samla utbildning och forskning. Det ger ökade möjligheter till värdefull samverkan med universitetets övriga verksamheter. Det är också från vår sida en tydlig signal om att vi satsar på polisutbildningen som en del av Umeå universitet, säger rektor Lena Gustafsson.

Polisutbildningen i Umeå har sedan starten år 2000 bedrivit utbildningen i lokaler på flera olika håll i staden – på campus, men också Umestans industriområde.

– Genom lokaliseringen till campus integreras hela vår verksamhet till universitetet. Det förenklar vår logistik avsevärt men framförallt är det många steg framåt för en utvecklande dialog. Polisstudenter kommer närmre andra studenter och våra anställda kommer närmre andra universitetsanställda. Vi alla kommer närmre universitetets faciliteter som bibliotek och dynamiska miljöer, säger Lars-Erik Lauritz, universitetslektor och föreståndare för polisutbildningen.

Polisutbildningshus på Campus Umeå
Bild: Tengbom

Med det nya polisutbildningshuset på campus vill Umeå universitet och Akademiska hus också ge bättre förutsättningar för möten mellan polisutbildningen och universitetets övriga utbildningar. Ett tidigare steg i den riktningen togs när Umeå universitet, som första lärosäte, från hösten 2015 gav polisstudenter möjlighet att tillgodoräkna sig högskolepoäng och ta ut en högskoleexamen.

– Flytten kommer att föda kreativa processer för både grundutbildning, fortbildning och forskning. Den ligger förstås också helt i linje med den nationella utveckling som går i riktning mot att en högskoleutbildning för poliser ska vara en förutsättning för att kunna anställas som polis, fortsätter Lars-Erik Lauritz.

Kartbild: Polisutbildningshusets placering på campusPolisutbildningshuset kommer att byggas intill Norra Beteendevetarhuset och får tre våningar. I lokalerna kommer det bland annat att finnas lärosalar, kontor och övningslokaler. De nya lokalerna får en yta på ca 6 200 kvm och innebär en investering på 165 Mkr. I enlighet med Akademiska Hus hållbarhetsmål ska den nya byggnaden certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, förutom energianvändningen som ska ligga i nivå med Miljöbyggnad Guld.

– Vi är mycket glada över att få bygga lokaler för polisutbildningen på campus i Umeå. Det hjälper oss att förtäta och skapa ett mer levande campusområde och blir ett viktigt bidrag i utvecklingen av Universitetsstaden, säger David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus AB region Norr.

Byggstarten är planerad till februari 2016 och det nya Polisutbildningshuset beräknas stå färdigt senhösten 2017. Från 12 januari 2016 tills huset är klart kommer parkeringen Humanisten att byggområde: Information om provisoriska p-platser under byggtiden

Om polisutbildningen:

Polisutbildning bedrivs idag på tre platser i Sverige:• Linnéuniversitetet i Växjö (på uppdrag av RPS sedan år 2001)• Södertörns högskola i Stockholm (från VT 2015)• Umeå universitet (på uppdrag av RPS sedan år 2000)
Polisutbildningen i Umeå antar för närvarande 75 studenter per termin (höst och vår), och har totalt ca 300 helårsstudenter.

Läs mer:

Akademiska hus bygger nytt hus för polisutbildningen vid Umeå universitet Polisutbildningen i Umeå ger högskoleexamen

För mer information

Lars-Erik Lauritz, föreståndare för Polisutbildningen vid Umeå universitetTel: 090-786 63 92
E-post: lars-erik.lauritz@umu.se

David Carlsson, regiondirektör Akademiska Hus Region NorrTel: 0706-46 31 19
E-post: david.carlsson@akademiskahus.se

Malin Ferm, pressansvarig Akademiska HusTel: 070-616 24 18
E-post: malin.ferm@akademiskahus.se

Redaktör: Michael Nordvall