"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-05-23

Klart fler internationella masterstudenter i höst

NYHET Antalet internationella studenter som sökt och antagits vid Umeå universitets masterprogram har ökat dramatiskt jämfört med ifjol. Några av de mest populära utbildningarna är inriktade mot folkhälsa, finansiering, molekylärbiologi, IT management, redovisning samt affärsutveckling och internationalisering.

Den 15 januari var sista ansökningsdag för den stora internationella ansökningsomgången inför höstterminen 2013. Statistik från Universitets- och högskolerådet visar nu att Umeå universitet nästan fördubblat antalet internationella förstahandssökande till hösten 2013 jämfört med året innan.

Hela 1024 personer valde i första hand en masterutbildning vid Umeå universitet, i jämförelse med 527 personer år 2012 (siffrorna avser sökande till engelska masterutbildningar utanför utbytesavtal, och inkluderar inte de fem masterprogrammen inom arkitektur och design).

– Utvecklingen är väldigt glädjande för Umeå universitet, som under de senaste åren verkligen har prioriterat arbetet med internationalisering och betonat vikten av att öka antalet internationella studenter. Men det finns mycket kvar att göra, exempelvis kan många av universitetets utbildningsprogram satsa ännu mer på internationalisering, säger Anders Fällström, vicerektor för utbildning, Umeå universitet.

De aktuella ansökningssiffrorna innebär att universitetet står sig väl jämfört med andra svenska lärosäten när det gäller andelen internationella förstahandssökande. Av Umeå universitets totala antal internationella sökande – 2510 stycken till både grund- och masterutbildningar – är cirka 41 procent förstahandssökande.

Fler antagna till masterprogram

Antalet internationella masterstudenter som antagits har också ökat mycket. Totalt 421 sökande har antagits till trettio program som startar i höst, något som motsvarar cirka 68 procent fler jämfört med hösten 2012. I dessa siffror ingår även masterutbildningarna i arkitektur och design.

Men i år kan antagningssiffrorna öka ännu mer. För första gången kunde sökande inom Europeiska unionen (EU) och Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) skicka in ansökan under 15 mars–15 april, det vill säga samma period som för sökande i landet. Under denna andra omgång sökte 301 personer utan svenskt personnummer till engelska masterprogram vid Umeå universitet, och antalet antagna internationella masterstudenter kommer därför sannolikt att bli ännu högre än 421.

Redaktör: David Meyers & Camilla Nilsson