"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-05-18

Klart för Umeå universitet att utfärda ämneslärarexamen i naturkunskap

NYHET Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har beslutat ge Umeå universitet tillstånd att utfärda ämneslärarexamen, med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, i undervisningsämnet naturkunskap.

– Det här är ett väldigt positivt besked eftersom vi nu får möjlighet att utbilda lärare i ett ämne där det för närvarande råder stor brist på behöriga lärare. Vi har redan börjar planera för detta och ämnet ges första gången hösten 2016 i ämneslärarprogrammet, säger Maria Löfgren, rektor vid Lärarhögskolan, Umeå universitet.

De sakkunniga som har genomfört bedömningen på uppdrag av UKÄ baserar sitt beslut dels på Umeå universitets ansökan om examenstillstånd, dels på genomförda intervjuer. De anser att Umeå universitet har de förutsättningar som krävs för att ge en ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i undervisningsämnet naturkunskap och att utbildningen uppfyller kraven i högskolelagen och de examensmål som anges i högskoleförordningen. UKÄ instämmer i de sakkunnigas bedömning.  

– Det är oerhört viktigt att intressera ungdomar för naturvetenskap och att utbilda lärare i detta ämne är ytterligare ett steg i Umeå universitets strävan att öka intresset. Det är dessutom viktigt för kompetensförsörjningen i hela Norrland, inte minst inlandet, att Umeå universitet kan erbjuda ämneslärarutbildning i naturkunskap, säger Anders Fällström, prorektor med ansvar för utbildning vid Umeå universitet.

Universitetskanslersämbetets granskning har genomförts av Christina Hultgren, lektor vid Högskolan i Gävle (ordförande); Joakim Enwall, professor vid Uppsala universitet; Fredrik Fällman, docent vid Göteborgs universitet, och Annika Björn, lektor vid Linköpings universitet.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz