"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-03-10

Klartecken för fältförsök med cybridväxt

NYHET Forskare vid UPSC och Umeå universitet har ställt frågan till Jordbruksverket om de behöver söka tillstånd enligt GMO-lagstiftningen för fältförsök med cybridväxter av backtrav. Jordbruksverket har bedömt att cybriderna inte är genetiskt modifierade. Forskarna behöver därmed inte söka tillstånd för sitt fältförsök.

Text: Ingrid Söderbergh

 

De som vill genomföra fältförsök med genetiskt modifierade organismer, GMO, måste alltid ansöka om tillstånd hos Jordbruksverket. Om man är osäker på om växten som man vill använda räknas som en GMO så kan man fråga Jordbruksverket som då gör en bedömning.

I det aktuella fallet har en forskargrupp i Wageningen i Holland framställt cybridväxter av backtrav och vill i samarbete med Umeå universitet göra fältförsök.

Vad är då en cybridväxt? Förutom DNA i cellkärnan, som följer Mendels lagar, finns det också så kallat cytoplasmatiskt DNA i kloroplaster och mitokondrier, som normalt bara ärvs från modern. I så kallade cybrider har det cytoplasmatiska DNAt från en backtrav parats ihop med cellkärne-DNA från en annan.

Cybriderna har tagits fram genom flera olika steg och med flera olika tekniker. Växter som innehållit genetiskt modifierat DNA har varit involverade i ett tidigt steg men som bekant förs bara hälften av en förälders DNA vidare till avkomman, så slutprodukten som ska användas i fältförsöket innehåller i detta fall inget genetiskt modifierat DNA. Enligt Jordbruksverkets bedömning är växterna därmed inga GMO.

– Det viktigaste i detta beslut är det principiella. Det kan tyckas logiskt att en växt som inte innehåller ”främmande DNA” inte är en GMO, men inom detta område är regelverket inte logiskt. säger Stefan Jansson, professor på institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet.

​Backtrav, som tillhör samma familj som senap och kål, är en vanlig växt för grundforskning. På samma sätt som möss och bananflugor används för studier av hur människokroppen fungerar är backtraven viktig för förståelse av hur alla växter fungerar.

– Även om cybriderna kan användas i grundforskningen är det inte sannolikt att de kommer att bli speciellt viktiga för växtförädling. Men så kallad reverse breeding har stor potential, fast osäkerheten kring om dessa växter skulle räknas som GMO eller inte har bromsat utvecklingen. Jordbruksverkets beslut betyder rimligen att dessa inte är GMO och då får växtförädlare ett nytt verktyg i lådan, säger Stefan Jansson

Vad händer i EU?

Det råder i dag diskussioner inom EU kring vilka tekniker som egentligen leder till en GMO. EU-kommissionen har påbörjat en studie för att titta på i vilken mån nya tekniker egentligen omfattas av lagstiftningen och ska vidta åtgärder om det finns ett behov till förändringar i lagstiftningen. Studien ska vara klar våren 2021.

Om UPSC

Mer information om UPSC i Umeå