"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2024-05-21

Hur påverkar energifrågorna EU-valet 2024?

NYHET En av de viktigaste frågorna i EU-valet enligt opinionsundersökningarna är energipolitiken. Mattias Vesterberg är universitetslektor vid Handelshögskolan Umeå universitet, och forskar om elmarknaden och hushållens och företagens elkonsumtion, och han får börja med att kort reda ut hur Sverige egentligen påverkas av EU:s energipolitik?

– Sveriges elnät är sammankopplat med Norden och norra Europa, så det som händer på deras elmarknader påverkar vår elmarknad. Till exempel använder Sverige inte så mycket gas, men trots detta har Sverige rimligen påverkats av den minskade tillgången på gas från Ryssland i och med kriget i Ukraina. Detta kan förklaras av att många europeiska länder, som tidigare använde gas, nu importerar el från Sverige.

– Allt detta sammantaget gör att efterfrågan på svensk el ökar, vilket driver upp priset på el i Sverige. En annan förklaring till de höga elpriserna de senaste åren, som jag har sett lyftas fram, var att vattenkraften kunde leverera mindre el än vanligt.

Tror du att energifrågan kommer att ta stor plats i årets EU-val och vad är det i så fall som kommer att bli skiljefrågor?

– Både klimatet och energipolitiken är aktuella politiska frågor, och de hänger ihop. Att vi vill bygga ut förnybar elproduktion och öka elektrifieringen, och därmed efterfrågan på el, drivs av klimatpolitiken. En majoritet av partierna i Sverige vill prioritera klimatfrågan på EU-nivå. Trots denna principiella enighet tror jag att just klimatfrågan i stort blir en stor skiljefråga, där vissa partier vill gå längre än andra, både i det nationella klimatarbetet och i vilken roll EU ska spela i klimatomställningen. Detta kommer att påverka synen på energi- och elmarknaden.

Vi har haft relativt stor diskussion nationellt om elproduktion, ska vi bygga ut kärnkraft eller satsa mer på vindkraft till havs med mera, har EU-valet någon påverkan på dessa frågor?

– Varje medlemsland bestämmer i stort över sin elproduktion, men beslut inom EU påverkar. Ett exempel på detta är EU:s gröna giv, ofta kallad green deal, där en viktig fråga var, och kanske fortfarande är, om kärnkraften ska definieras som ”hållbar investering”. Här verkar det senaste budet inom EU vara att ”kärnkraften kan spela en roll i att möta de uppsatta klimatmålen”, men jag kan tänka mig att denna diskussion kommer att fortsätta och att EU:s syn på kärnkraft kan bli en viktig valfråga.

– Ett annat exempel på hur beslut på EU-nivå påverkar Sverige är överenskommelsen mellan medlemsländerna och Europaparlamentet om att till 2030 minska den samlade energianvändningen. Detta kommer att sätta krav på till exempel energieffektivisering, och kan också påverka elektrifieringen av transporter och industri i Sverige. Jag har dock inte sett särskilt många diskussioner kring denna punkt i media inför valet.

EU-parlamentet godkände nyligen en reform av elmarknaden, vad innebär den?

– Reformen av elmarknaden som EU-parlamentet nyligen godkände syftar till att skydda konsumenter mot höga elpriser i framtiden. Den diskuteras och beskrivs av Europeiska rådet som en reform för att ”göra elpriserna mindre beroende av instabila priser på fossila bränslen, skydda konsumenterna från pristoppar, påskynda utbyggnaden av förnybar energi och förbättra konsumentskyddet”. Exakt vilka konsekvenser det blir för den svenska elmarknaden vågar jag dock inte uttala mig om.