"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2013-03-25

Klimatförändringar i fokus för pedagogisk pristagare

NYHET Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris för 2013 går till Rolf Zale, universitetslektor vid institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap. Priset är på 25 000 kronor och delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 1 juni.

Rolf Zale undervisar framförallt om klimatförändringar, främst på kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap. Han är huvudstudierektor vid sin institution, programansvarig för masterprogrammet i geoekologi, samt kursansvarig för examensarbeten inom geovetenskap/naturgeografi. Det är inte första gången han prisas för sin lärargärning, 2006 fick han ”Den gyllene pekpinnen” av Lärarnas Riksförbunds studerandeförening i Umeå. Rolf Zale tilldelas det pedagogiska priset för att han med stort engagemang och målmedvetenhet varit drivande då det gäller utvecklingen av kvalitetsarbetet och den pedagogiska utvecklingen av utbildningsprogrammen inom sitt område. I prismotiveringen sägs bland annat: ”Rolf Zale har genomfört ett målmedvetet arbete med att introducera samt implementera ett kvalitetssystem för att säkerhetsställa måluppfyllelsen för såväl det tidigare magisterprogrammet i geovetenskap som enskilda kurser. Baserat på detta arbete har ett kvalitetssystem tagits fram för kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap och under Rolfs ledning pågår nu motsvarande arbete för programmen i Miljö- och hälsoskydd samt Naturguidning.” Rolf Zale är född 1954 och uppvuxen i Umeå. Han gick tekniskt gymnasium och började sedan studera på Chalmers Tekniska högskola i Göteborg. Hans naturintresse gjorde att han växlade utbildningsspår och gick geovetarlinjen vid Umeå universitet, vid dåvarande geografiska institutionen. Under ett år i början av 1990-talet arbetade han vid Stockholms universitet med forskning om Antarktis. Han disputerade 1993 efter att ha gjort tre säsongers fältstudier på Antarktis.
Sedan dess har han i olika omgångar varit studierektor för geovetenskap/naturgeografi och programansvarig för flera av utbildningarna inom detta område. Pedagogiskt har Rolf Zale de senaste åren arbetat med att utveckla kandidatprogrammet i biologi och geovetenskap, både innehållsmässigt och i synen på hur de förväntade studieresultaten ska examineras.

För mer information, kontakta gärna: Rolf Zale, universitetslektor, institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap Telefon: 090-786 67 81, 070-305 87 05
E-post: rolf.zale@emg.umu.se

Redaktör: Anna-Lena Lindskog