Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 17 mar, 2020

Klimatforskare får Umeå kommuns vetenskapliga pris

NYHET Dominic Vachon får Umeå kommuns vetenskapliga pris 2020 för sin forskning om växthusgaser i inlandsvatten. Hans forskning om hur bäckar, sjöar och älvar påverkas olika av klimatet, och är nära sammankopplade och påverkar varandra, belyser behovet av en bredare förståelse för hela nätverk av vatten.

Text: Ingrid Söderbergh

– Jag är mycket stolt och hedrad av detta erkännande. Det ger mig ytterligare motiv att fortsätta min forskning och även att kommunicera mina resultat , säger Dominic Vachon, förste forskningsingenjör på Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap vid Umeå universitet.

Dominic Vachon arbetar sedan 2018 vid Umeå universitet och är knuten till Climate Impacts Research Centre. Han kommer ursprungligen från Kanada, där han genomförde sina doktorandstudier om koldioxiddynamik i boreala sjöar. Efter sin doktorsexamen åkte han till Schweiz för att forska om metanutsläpp från sjöar som påverkats av människor.

Genom detaljerade kolbudgetar har han bidragit med ny kunskap om vad som styr mängden växthusgaser i vattnet och dess avgasning till atmosfären. Han har visat att både klimat och sjöstorlek påverkar utbytet av växthusgaser, samt demonstrerat vikten av att studera olika säsongsmönster. Han har också utvecklat en ny metod att bestämma växthusgasutbyte med atmosfären som i dag är vida använd. Under sin tid i Umeå har Dominic Vachon utfört innovativ modellering för att på landskapsnivå undersöka hur hela nätverk av sjöar och rinnande vatten i norra Sverige påverkas av klimatet.

Vachons forskning är av mycket hög internationell kvalitet och resultaten har redan haft stort genomslag i vetenskapssamhället och resulterat i flertalet utmärkelser och anslag. Trots sin unga akademiska ålder, han disputerade 2016, har han publicerat en rad vetenskapliga artiklar av mycket hög kvalitet, och är drivande i flera internationella samarbeten för att jämföra inlandsvatten i norra Sverige och andra delar av världen.

Prissumman är på 50 000 kronor.

Biografi

Dominic Vachon föddes i Montréal, Kanada, 1981. Han försvarade sin doktorsexamen i biologiska vetenskaper vid University of Quebec i Montreal 2016. Han arbetade sedan som postdok vid Forel Institute vid University of Geneva, Schweiz. År 2018 fick han ett postdoktorstipendium från Naturvetenskapliga och tekniska forskningsrådet i Kanada för att arbeta vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) och vid Climate Impacts Research Centre (CIRC) vid Umeå universitet.

Om Climate Impact Research Centre

Climate Impacts Research Centre bedriver forskning och undervisning med fokus på klimateffekter på akvatiska och terrestra ekosystem i arktiska och alpina miljöer. Forskningen integrerar biogeokemi och ekologi med målet att öka förståelsen för nuvarande och framtida förhållanden. Verksamheten är baserad till Abisko naturvetenskapliga station, 20 mil norr om polcirkeln (68.35° N, 18.82° E).

https://www.arcticcirc.net/

Pressbild. Foto: Andrea Pelletier

 

För mer information, kontakta gärna:

Dominic Vachon
Postdoktor
E-post
E-post
Telefon
090-786 56 45