"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-06-01

Klimathälsoforskare vid Umeå universitet får författaruppdrag av FN:s klimatpanel

NYHET Professor Rainer Sauerborn, forskare vid Umeå Centre for Global Health Research, har av FN utsetts till en av huvudförfattarna till det kapitel i nästa klimatrapport som ska handla om människors hälsa.

Klimatförändringarna påverkar livsförutsättningarna globalt. Beroende på var man lever i världen kommer det att ta sig olika uttryck och därmed påverka människors hälsa på skilda sätt. Umeå Centre for Global Health Research (UCGHR) är en centrumbildning med bas vid Umeå universitet för forskning på detta område. Centrumbildningen har anslag från bl.a. Forskningsrådet för arbetsliv och samhälle (FAS).

Rainer Sauerborn är gästprofessor i klimatförändringar och global hälsa vid UCGHR och har utsetts på svenskt mandat representerande Umeå universitet. Arbetet med att ta fram underlag för nästa klimatrapport planeras pågå till 2014, då klimatpanelen IPCC avser presentera den femte klimatrapporten. Det ska bli ett kunskapsunderlag att använda i arbetet föratt uppnå FN:s klimatkonventions grundläggande klimatmål, dvs. att undvika farlig mänsklig klimatpåverkan.

Fokus i rapporten kommer att ligga på den forskning som tas fram till år 2012-13, vilket betyder att det finns tid för gedigen granskning innan rapporten ges ut. IPCC samlar för närvarande 194 av världens länder. Deras rapporter sammanställer det för klimatfrågan relevanta vetenskapliga kunskapsläget i världen. Tre arbetsgrupper fokuserar på klimatsystemet inklusive mätningar och scenarier, klimateffekter och -anpassning samt sårbarhet, respektive forskning om hur vi kan minska vår klimatpåverkan.

För mer information, kontakta Rainer Sauerborn via sms
+49 171 75349 83

alternativt Maria Nilsson, vetenskaplig samordnare för området klimatförändringar och globala hälsovillkor, Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, epidemiologi och global hälsa,tel. 070-349 71 74,
e-post Maria.Nilsson@epiph.umu.se

Redaktör: Bertil Born