"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-03-10 Uppdaterad: 2023-03-20, 08:44

Klimathistorisk databas för Sverige 1500-1870.

I det EU-finansierade projektet ”Millienium” ingick en svensk forskargrupp under ledning av professor i ekonomisk-historia Johan Söderberg. Ulrica Söderlind från Institutionen för kost- och måltidsvetenskap vid Umeå universitet ingick som en av primärforskarna.

Gruppens uppgift var att arbeta fram en väderkurva för Sverige, perioden 1500-2000. Den väder kurvan används fortfarande inom den globala klimatforskningen.

Väderkurvan bygger på olika former av arkivhandlingar och Ulrica arbetade med Märta Helena Reenstiernas (Årstafrun) dagböcker från Årsta gård som täcker perioden 1793-1839. Databasen består till 80 % av Årstafruns väderobservationer. Gruppen publicerade en artikel i den internationella tidskriften Climate Change och Ulrica publicerade två artiklar om Årstafrun (en i tidskriften RIG och den andra i tidskriften Personhistorisk tidskrift) samt en bok som utkom år 2019 ”Hushållning och värdskap hos Årstafrun”.

Nu är databasen ”Klimathistorisk databas för Sverige 1500-1870” publik, vilket är mycket glädjande att alla som nu är intresserade kan ta del av datan. Den återfinns på följande länk, dels på svenska, dels på engelska.