"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-22

Klimatpolitiska rådet visar att utsläppsminskningen går för långsamt

NYHET Katarina Eckerberg, professor i statsvetenskap vid Umeå universitet, är en av författarna bakom klimatpolitiska rådets senaste rapport. Den visar att målen inte kommer att nås utan nya åtgärder.

- I rapporten kan vi konstatera att minskningen av utsläpp av växthusgaser i Sverige har bromsat in istället för att accelerera. För att vi ska klara miljömålen skulle utsläppsminskningen behöva ske i en mycket snabbare takt. Särskilt inom trafiksektorn, som står för en tredjedel av utsläppen i Sverige går utvecklingen i fel riktning. De politiska åtgärderna når alltså inte upp till de lagstadgade miljökraven, säger Katarina Eckerberg.

Klimatpolitiska rådet har till uppgift att granska och utvärdera hur regeringens politik är förenlig med de klimatmål som är beslutade av riksdagen. I rapporten, som offentliggjordes den 21 mars, listas ett antal förslag på åtgärder som kan hjälpa till att vända den negativa trenden.
- För att ställa om samhället till noll nettoutsläpp behövs genomgripande samhällsförändringar och en hög utvecklingstakt i hela samhället. Det krävs samverkan mellan politiker och civilsamhället, och klimatmålen måste genomsyra alla politikområden, fortsätter Katarina Eckerberg.

Läs rapportering om klimatpolitiska rådets rapport:

www.dn.se/nyheter/politik/klimatpolitiska-radet-satt-stoppdatum-for-fossila-branslen/

www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/klimatpolitiska-radet-kritiserar-regeringens-klimatarbete

www.folkbladet.nu/plus/2426318/umeaforskarens-rad-till-regeringen-satt-stoppdatum-for-fossila-branslen