"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-12-10

Klinisk behandlingsforskning vid Umeå universitet får över 18 miljoner

NYHET Vetenskapsrådet har tagit beslut om Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning. Två beviljade projekt, som finns vid Umeå universitet, beviljas totalt 18,5 miljoner kronor.

Totalt inkom 227 ansökningar till Vetenskapsrådet, varav 83 var från kvinnor och 144 från män. Av dessa beviljades 8 ansökningar från kvinnor och 15 från män, vilket ger en total beviljandegrad på 10,1 procent.

De beviljade projekten spänner över ett brett fält och handlar om behandlingsforskning inom allt från ortopedi till pediatrik.

Vid Umeå universitet får följande forskare och projekt tilldelning:

Ulf Gunnarsson, professor vid Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap tilldelas 5 427 000 kronor för projektet: Stomikomplikationer - ett folkhälsoproblem som kan lösas med kirurgiska interventioner?

Anders Widmark, professor vid Institutionen för Strålningsvetenskaper, tilldelas 13 105 000 kronor för projektet Fas III Randomiserad studie med HYPO-fraktionerad Radioterapi vid intermediär risk lokal prostatacancer (HYPO-RT-PC), med lokal biopsi med blod och vävnadsbankning.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz