"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-04

Kliniskt forskningscentrum firar 5-årsjubileum

NYHET Kliniskt forskningscentrum vid Norrlands universitetssjukhus firar 5-årsjubileum 2009.

Detta högtidlighålls bland annat genom korta offentliga populärvetenskapliga föreläsningar i hörsal Betula, byggnad 6M, NUS (under Medicinska biblioteket) tisdag 5 maj klockan 13.00-15.00.

Inleder gör:

Jack Lysholm, chef FoU-enheten vid Västerbottens läns landsting

Tommy Olsson, professor, Medicinkliniken: ”Varför ett kliniskt forskningscentrum?”
Anna Ramnemark, leg. läkare, föreståndare KFC: ”Från vardag till vetenskap”

Vetenskapliga föreläsningar:

Är luftföroreningar skadliga för hjärta och blodkärl?
Anders Blomberg, docent, överläkare, Medicincentrum, Lung- och allergisektionen

Kostinterventionsstudie på KFC
Mats Ryberg, MD, PhD, Medicinkliniken

Förutsäger interaktiv gång en hög fallrisk bland äldre personer?
Ellinor Nordin, MD, leg. sjukgymnast, Hälsovårdsenheten, Umeå kommun

Arbetsekokardiografins plats i klinisk praxis
Per Lindqvist, docent, Folkhälsa klinisk medicin/Hjärtcentrum

Studies of energy balance behaviors and cardiometabolic risk factor levels
Paul Franks, lektor, Institutionen för folkhälsa

Avslutning

Klinisk forskning en viktig verksamhet för Umeå universitet
Bengt Järvholm, professor, dekanus, Medicinska fakulteten

KFC och framtiden
Jack Lysholm, professor, chef FoUU-staben

För mer information, kontakta Anna Ramnemark, föreståndare för Kliniskt forskningscentrum på telefon 090-785 00 00 (växel) eller e-post anna.ramnemark@vll.se

Hela programmet finns även att ladda ned som pdf ProgrammetFakultetens kalender

Redaktör: Bertil Born