"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-10-22 Uppdaterad: 2023-06-15, 07:51

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar på infektionsmedicin vid Umeå universitet

NYHET Wallenberg Centrum för Molekylärmedicin i Umeå, har av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse tilldelats ett driftsstöd om 170 miljoner kronor samt ytterligare 68 miljoner kronor för rekryteringstjänster i datadriven life science.

Text: Lena Åminne

- Det är en fantastisk satsning som Knut och Alice Wallenbergs stiftelse gör genom att ytterligare stärka verksamheten vid landets WCMM-centra och därmed ge dem den långsiktighet som behövs för att kunna göra banbrytande forskningsgenombrott. Vi har alla förutsättningar för att kunna tillvarata detta på ett bra sätt med den breda och starka verksamhet vi driver inom infektionsmedicin, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

Under 2014–2015 satsade Stiftelsen 850 miljoner kronor på uppbyggnaden av fyra Wallenberg centrum för molekylär medicin, WCMM - i Lund, Göteborg, Linköping och Umeå. Målet var att förstärka life science-området i Sverige genom att utbilda framtidens forskare och forskningsledare och på så vis garantera hög standard i forskningen. Pengarna löper ut 2024, men med det fortsatta driftstödet på totalt 600 miljoner kronor kan verksamheten fortsätta till 2028. 

Stödet ingår i en nationell satsning på life science där Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse totalt satsar 3,7 miljarder kronor under tolv år, varav 3,1 miljarder är en riktad satsning på datadriven life science. Datadriven life science spänner brett - från cell- och molekylärbiologi till precisionsmedicin och smittspridning. En snabb teknisk utveckling inom life science kombinerad med utvecklingen inom databehandling och AI får en allt större betydelse för forskning och utveckling, och rör i det närmaste alla områden inom naturvetenskap och medicin.

– I Umeå blir det ytterligare fokus på infektionsmedicin och i och med den här satsningen får vi nu medel för tre rekryteringspaket i smittspridning och infektionsbiologi och ett paket med rekryteringstjänster inom precisionsmedicin och diagnostik. Dessa tjänster inkluderar förutom lön till forskaren även ett kraftfullt stöd som gör det möjligt att anställa personal och direkt komma igång med forskningen. Detta är en kraftfull satsning som möjliggör internationella topprekryteringar med fokus på datadriven forskning till Umeå, säger professor Lars Nyberg, chef för WCMM i Umeå.

Satsningen på smittspridning och infektionsbiologi är kopplad till nuvarande pandemi men också för att skapa ett bättre kunskaps- och utgångsläge inför framtida pandemier. Vid Umeå universitet finns en av Europas starkaste forskningsmiljöer; Laboratory for Molecular Infection Medicine Sweden (MIMS) som är en del av det Nordiskt-Europeiska partnerskapet i molekylärmedicin. Förstärkningen av WCMM Umeå med tre topprekryteringar inom smittspridning och infektionsbiologi kommer att ske i nära samarbete med MIMS och ytterligare stärka Umeås starka position inom forskningsområdet.

- Vi är glada över att infektionsmedicinen i Umeå stärks ytterligare, och jag ser fram emot att samarbeta med WCMM för att stödja nästa generation begåvade forskare inom området infektionsmedicin, säger professor Oliver Billker, föreståndare vid MIMS.

Wallenbergstiftelsens satsning på datadriven life science kommer att placeras under den nationella infrastrukturen Science for Life Laboratory. Drygt 1 miljard kronor är avsatt för 260 doktorandpaket och 210 postdok-paket som kommer att annonseras ut i nationell konkurrens. Därutöver satsas stora resurser på artificiell intelligens, bioinformatik och databaser.

Kontakt vid frågor

Lars Nyberg
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post