"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-08-13

Kognitionsvetenskap vid Umeå universitet fyller 20 år

NYHET Kognitionsvetenskap är universitetets mest tvärvetenskapliga utbildning och startade som ett magisterprogram 1998. Institutionen för psykologi jubileumsfirar 15 november med en konferensdag innehållande bland annat föreläsningar med inbjudna talare, posterutställningar och jubileumsmiddag.

Initiativtagare till magisterprogrammet var bland annat professor Claes von Hofsten (psykologi), professor Eva Ejerhed (lingvistik) och professor Lars-Erik Janlert (datavetenskap). Redan i den inledande planeringen av programmet involverades också Fysiologi och Filosofi samt Designhögskolan.

I och med Bolognaprocessen omvandlades magisterprogrammet till ett kandidatprogram från och med hösten 2007. Därmed infann sig ett behov av en avancerad utbildning i kognitionsvetenskap och hösten 2011 kunde ett mastersprogram starta. Mastersprogrammet blev omedelbart efterfrågat internationellt och i den första kullen fanns studenter från sjutton olika länder från samtliga kontinenter representerade.

Idag finns både ett treårigt kandidatprogram och ett tvåårigt mastersprogram i kognitionsvetenskap vid Umeå universitet och programmen antar tillsammans ca 40 studenter per år. Programmen har sedan starten haft Institutionen för psykologi som värdinstitution men studenterna läser kurser också på Institutionen för Datavetenskap, Institutionen för idé- och samhällsstudier, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, Institutionen för språkstudier samt på Designhögskolan.

Kognitionsvetenskap är ett relativt ungt ämne som alltså har funnits 20 år vid Umeå universitet men bara drygt 60 år totalt. 1956 hölls två viktiga möten som innebar starten för den moderna kognitionsvetenskapen. På MIT presenterade bland annat Chomsky sin teori om språk, Miller sitt magiska tal 7 i korttidsminnet och Newell och Simon diskuterade the General Problem Solver. Samma år grundades också AI på den berömda Dartmouth-konferensen där bland annat Chomsky, McCarthy, Minsky, Newell, Simon och Miller deltog.

Idag finns kognitionsvetenskap på många universitet runt om i världen och på fyra universitet i Sverige. I Linköping och Umeå kan man studera både kandidat- och mastersutbildning, i Göteborg endast kandidat och i Lund endast mastersutbildning i kognitionsvetenskap.

- Ämnet är ungt men vi ser en stadigt ökande efterfrågan av våra studenters kompetens inom såväl akademin som inom näringslivet, säger Michael Gruber, biträdande prefekt vid Institutionen för psykologi.

Läs mer om Umeå Cognitive Science day, 15 november 2018