"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-05

Kokt spaghetti visar vägen för arkitektstudenters undersökningar i Umeå

NYHET ”Urbana nätverk” är temat för en två veckor lång workshop som engagerar studenterna från alla årskurser på Arkitekthögskolan (UMA) vid Umeå universitet. I 20 grupper samlar studenterna in berättelser om platser i staden och undersöker hur lokala initiativ relaterar till lokala och globala frågor. Genom att kasta en kokt spagetti på en karta av Umeå har grupperna slumpmässigt tilldelats olika stråk genom staden.

Arkitektstudenter. Foto: Elin Berge

– Den vertikala workshopen är en viktig del av UMA, en pedagogisk modell där vi arbetar gemensamt i alla årskurser och personalgrupper på Arkitekthögskolan, med syfte att integrera hållbarhetsfrågor i undervisningen och verksamheten, samt skapa ett engagemang i aktuella frågeställningar. Det är viktigt att studenterna arbetar ute på plats bland människor i vår lokala kontext för att förstå vår omvärld och under kursen upptäcker studenterna förhoppningsvis något oväntat vilket leder till en djupare förståelse för samhällsutvecklingen, säger Ana Betancour, rektor på Arkitekthögskolan.

Varje hösttermin på Arkitekthögskolan inleds med en gemensam kurs där skolans samtliga studenter blandas i grupper och under handledning av lärare arbetar mot ett gemensamt mål. En helhetssyn på hållbarhet genomsyrar skolans arbete. De senaste åren har introduktionskursen fokuserat på lokala frågor med tema social hållbarhet. Årets kurs syftar till att undersöka och sammankoppla historier och initiativ och reflektera kring hur lokala nätverk relaterar till lokala eller globala situationer. 

– Uppgiften består i att under två veckors tid utveckla ett intresse för de sociala relationer som existerar på platsen. Det kan vara grannskapsinitiativ, sociala nätverk, ideell verksamhet, till exempel idrotts-, kulturföreningar, intresseorganisationer eller samarbeten mellan olika grupper, säger Johannes Samuelsson, universitetsadjunkt vid Arkitekthögskolan.

 En öppen visning av studenternas filmer sker på fredag den 8:e september klockan 16.00 – 18.00 på Arkitekthögskolan, Konstnärligt campus. Visningen inleds med ett välkomsttal av Arkitekthögskolans rektor Ana Betancour.

Arkitekthögskolans hemsida
Arkitekthögskolans Facebook

Om filmvisningen:

Plats: Arkitekthögskolan, Östra strandgatan 30 C
Tid: 8 september, klockan 16:00 – 18:00

Om Arkitekthögskolan:

På Arkitekthögskolan vid Umeå universitet - som invigdes 2009 - studerar cirka 250 studenter på kandidat- och masternivå. Utbildningen utmärker sig genom att ha en internationell profil och bygga på en vetenskaplig, konstnärlig och professionell bas. Här läggs mycket fokus på att reflektera kring social och ekologisk hållbarhet, resursmedvetenhet och integrerad design. Skolan präglas också av dynamiken mellan det lokala och regionala läget i norra Sverige, och den internationella karaktären med lärare, gäster och studenter från hela världen.

För mer information, kontakta gärna:

Tobias Westerlund, universitetsadjunktTelefon: 090-786 66 33
E-post: tobias.westerlund@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh