"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-16

Kollektiv bild- och länkbank om att se och betrakta

NYHET Denna folder sammanställer den kollektiva bild- och länkbank som uppkommit under Annika Larssons workshop på Konsthögskolan vid Umeå universitet under två veckor i November 2016.

Acts of Looking (BFA1 workshop) Release: pamphlet/poster och visningsprogram torsdag 17 november kl. 15.00-17.00, entrén, Konsthögskolan vid Umeå universitet

Workshopen har tagit sin utgångspunkt i vårt seende och hur vi genom ögat inhämtar kunskap som i sin tur konstruerar vår verklighet.

Allt vi ser får konsekvenser för vårt seende

Det är inte helt klart vem som gör bilden och vem som blir gjord. Vi är i ständigt blivande. Vem kontrollerar vårt seende och vår världsuppfattning? Och kan vi påverka detta?

Se länklistan på bakbe.net

Redaktör: Per Melander