"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-05-17

KOLwebben – en peppande webbplats

NYHET Personer med KOL mår bra av fysisk aktivitet, men endast en halv procent av dem deltar i rehabilitering på sjukhus. Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en webbplats som stöd för både patienter och vården.

Karin Wadell, fysioterapeut och professor. Foto: Mattias Pettersson

I Dagens Medicin nr 19 i år, beskrivs i en artikel över ett helt uppslag KOLwebben och hur både vårdpersonal, patienter och anhöriga kan använda den.

Personer med KOL mår bra av fysisk aktivitet, det har flera studier visat. Det är därför viktigt att nå ut med budskapet om träning och aktivitet till dem som har KOL, och att även kunna ge ett bra verktyg till vårdpersonalen och anhöriga, berättar Karin Wadell, fysioterapeut och professor, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Karin Wadell och hennes kollegor har tillsammans med personer med KOL, deras anhöriga, personal inom primärvården samt forskare inom KOL-området utvecklat KOLwebben. Verktyget har utvärderats i en studie vid sex primärvårdsenheter i Västerbotten och Dalarna, 43 personer med KOL använde KOLwebben och 40 personer ingick i en kontrollgrupp.

Ökad fysisk aktivitet

Av de som använde KOLwebben hade 47 procent efter tre månader rapporterat ökad fysisk aktivitet, jämfört med 22 procent i kontrollgruppen. I kontrollgruppen hade 22 procent rapporterat minskad fysisk aktivitet, medan 4 procent i användargruppen hade varit mindre fysiskt aktiv. Resultat från en 12-månadersuppföljning analyseras för närvarande.

KOLwebben handlar inte bara om fysisk aktivitet, utan ger också stöd i viktiga och ibland känsliga frågor som rör exempelvis oro och nedstämdhet, inkontinens, kost och principer för läkemedelsbehandling. Innehållet bygger på Socialstyrelsens och Läkemedelsverkets riktlinjer.

Fokus på egenvård

KOLwebben som stöd för vårdpersonal håller på att utvärderas med intervjuer och genomgång av journaler. Nu undersöks också om kommunens hemsjukvård kan dra nytta av verktyget.

KOLwebben fokuserar mycket på egenvårdsstrategier vid KOL, alltså vad man själv kan göra för att leva så bra som möjligt med sin sjukdom. Det finns även ett test på om man kan ha KOL och information om hur man går vidare för att få en diagnos. Många personer går med besvär utan att ha fått diagnos vilket förstås inte är bra. Det finns enormt mycket man kan göra för att må bättre och KOLwebben är ett verktyg som kan vara till hjälp för det, säger Karin Wadell.

Forskarna som arbetar med KOLwebben är Karin Wadell, Malin Tistad, Andre Nyberg, Sara Lundell, Ulla-Maija Pesola och Helena Lindgren, Umeå universitet.

Läs mer

Dagens Medicin nr 19/2017
www.kolwebben.se

Redaktör: Lena Åminne