"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-12

Kommande utlysning om samisk forskning

NYHET Regeringen har beslutat att ge Formas, Vetenskapsrådet (VR) och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) i uppdrag att utforma och utlysa ett tvärvetenskapligt forskningsprogram med inriktning på den samiska ursprungsbefolkningen, samerelaterad verksamheter och hälsa, arbets- och livsvillkor.

Med anledning av detta bjöd forskningsråden in de universitet, högskolor och institutioner som bedriver relevant forskning på området till en hearing, onsdag 21 september.

Syftet med hearingen var att:• Identifiera kunskapsbehov• Identifiera forskningsfrågor • Finna vägar för återkoppling av ny kunskap
• Finna former för en kommande utlysning.