"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-04-23

Kommer att sakna doktoranderna

NYHET – Det har varit otroligt inspirerande att få följa alla våra doktoranders utveckling och framgång och ge dom råd och stöd, säger Företagsforskarskolans samordnare Benkt Wiklund som i juni går i pension.

Text: Ingrid Söderbergh

Benkt Wiklund har varit med i matchen ända sedan 2006 då förberedelserna för den fakultetsövergripande Företagsforskarskolan vid Umeå universitet startade inför det första intaget för tolv år sedan. Med sin kompetens inom samverkansfrågor och nätverksbyggande har han bidragit till att skapa den framgångsrika forskarskola som hålls fram av universitetets ledning och som doktorander, handledare och externa parter uttrycker att de är mycket nöjda med.

Trevande start

Benkt minns den första workshopen då de antagna 13 doktoranderna, deras handledare och de externa parterna samlades till tre dagars seminarium i ett sensommarvackert Holmsund.

– Jag var oerhört nervös att det praktiska inte skulle fungera eller att tidsschemat inte skulle hålla. Dessutom förstod jag i princip ingenting av vad projekten gick ut på. Det var en mental berg-och-dalbana men jag hade också en känsla av att nu hade vi dragit igång något väldigt bra.

Initialt fanns en viss skepsis från en del av forskarkåren för extern finansiering av forskning, men med åren har förståelsen för konceptet och att genomföra forskning i samverkan med en extern part ökat. Doktorandprojekten finansieras oftast med 50 procent av universitetet och 50 procent av den externa parten. Nyligen har forskarskolan infört 75 procent finansiering till ideella och icke vinstdrivande verksamheter, då denna sektor annars kan ha problem med att finansiera en doktorand under fyra år.

– Att engagera handledare och projekt inom humaniora har också visat sig svårt. För åtta år sedan gjorde vi ett försök att öka intresset och gav 100 procent finansiering till projekt från humanistiska fakulteten. Det resulterade i två projekt, ett med SSR, Svenska samernas riksförbund, och ett med Musikverket. Med en bakgrund i humaniora hade jag önskat att vi haft fler projekt än de fyra som vi haft så här långt från detta område.

Ämneslärare med samverkanintresse

Benkt Wiklund växte upp i Stockholm och gick gymnasiet på Norra Latin samt ett år som junior på High School i Bangkok. Efter militärtjänsten började han jobba som säljare och tillsammans med sin blivande fru flyttade han till Skellefteå. Åren 1979 – 1983 utbildade han sig vid Umeå universitet till ämneslärare med inriktning mot historia, religion och geografi.

Under 80-talet jobbade Benkt som lärare och skolledare innan han fick möjlighet att arbeta med utbildningsfrågor för näringslivet i Skellefteå. Han etablerade ett nätverk för företagsledare och drev en mässa för svensk optronikindustri under några år.

– I den rollen fick jag kännedom om näringslivets kompetensbehov samtidigt som jag kom i kontakt med Umeå universitet eftersom jag var en av Skellefteå kommuns kontaktpersoner i högskolefrågor. I slutet av 90-talet blev jag headhuntad till Umeå universitets samverkansenhet, UnivEx, i samband med att universitetet kartlade kompetens- och utbildningsbehov i kommunerna i Västerbotten.

Utbilda doktorer för industrin

Det var Göran Sandberg som presenterade idén om en Företagsforskarskola vid Umeå universitet i samband med att han tillträdde som rektor 2005. Syftet var att universitetet skulle utbilda doktorer för svensk industri. Uppdraget gick till professor Petter Gustafsson som också blev den första föreståndaren.

– Petter och jag träffades på ett möte där jag presenterade mitt arbete för Humanistisk Offensiv, som handlade om att få till stånd samarbete mellan studenter från humaniora och olika företag. Där och då engagerade han mig i arbetet med Företagsforskarskolan och tillsammans byggde vi upp grunden till den forskarskola som vi ser i dag.

Benkt berättar att Petter Gustavsson ledde arbetet med stor lyhördhet. Han såg ens kunskaper och kompetens och lyssnade på nya idéer som han gärna argumenterade kring. Han efterträddes av professor Anna Linusson och hennes ledarskap, menar Benkt, var fast fokuserat på att konstituera och utveckla Företagsforskarskolan vidare till en verksamhet med mer tydlig struktur.

– För mig innebar det att jag tvingades lämna min roll som starter och bli mer av en utvecklande förvaltare.

Varierande arbetsuppgifter

Dagligdags innebär Benkt Wiklunds ansvar som samordnare att svara för driften och rapportera mot Företagsforskarskolans föreståndare och styrgrupp. De löpande arbetsuppgifterna handlar om allt från schemaläggning, lokalbokning, studiebesök hos externa parter och kontakt med lärare i de olika kurserna, till kursutvärderingar. Benkt har också arrangerat stora workshoppar både i Umeå och inom det Europeiska nätverket för företagsforskarskolor.

–  Att kurspaketet ska upplevas engagerande och viktigt för doktoranderna är det som varit högst prioriterat för mig.  Jag har också jobbat för att våra doktorander ska skapa den gruppkänsla som gör att de kan nyttja sina olika ämnesområden i dialog med varandra.

Skapar europeiskt nätverk

Den internationella uppmärksamheten som Företagsforskarskolan rönt är naturligtvis ett fint minne för Benkt Wiklund. Tillsammans med Petter Gustafsson initierades den europeiska plattformen European Industrial Doctoral School, E.I.D.S i Umeå 2012.

Nätverket utgörs av företagsforskarskolor vid Umeå universitet, Bangor University i Wales, Gent University i Belgien, University of Pardubice i Tjeckien och University of Aveiro i Portugal. Varje år genomförs en workshop som ger nätverkets doktorander möjlighet till internationell erfarenhet tidigt i sin utbildning.

I de internationella sammanhangen vill Benkt Wiklund också lyfta Företagsforskarskolans arbete med European University Association, EUA.

– Vi kom att bli ”best practice” i deras projekt DOC-CAREERS II. Genom att delta i EUAs olika arrangemang har Företagsforskarskolan fått genmäle långt utanför Sverige och för mig har det inneburit att jag blev inbjuden som gästföreläsare på RMIT University i Melbourne och till universitetet i Las Palmas. Jag har också fått delge våra erfarenheter för utbildningsdepartementen i Spanien, Italien och Rumänien. Inget av detta fanns i min vildaste fantasi när jag studerade till ämneslärare på 80-talet.

Utmaningar i framtiden

Enligt Benkt Wiklund är kommunikation – både inåt i organisationen och ut i samhället – en av de största utmaningarna för Företagsforskarskolan i framtiden. Det är en fråga som den nya föreståndaren, Patrik Rydén, får bita i.

– Det är viktigt att kommunicera på bra och kanske på nya sätt för att nå forskare vid alla fakulteter med vårt doktoranderbjudande och att få fler företag och organisationer att inse det förmånliga i att ha en doktorand som genererar ny kunskap för att utveckling.

Kommer du att sakna FFS nu när du nu går i pension?

– Jag kommer självklart sakna arbetet med Företagsforskarskolan, även om jag har haft några år på mig att varva ner. Tydligast blir saknaden av doktoranderna och de fantastiska diskussioner som alltid förekommer vid de tillfällen vi träffas. Via sociala medier har jag i varierande grad kontakt med flera av de disputerade. Sedan starten så finns hälften av de disputerade utanför akademin. Det internationella arbetet kommer jag också att sakna, både i det europeiska nätverket och vid EUAs workshoppar. Det är många vänner som jag säger adjö till.

Snabba fakta

Namn:  Bengt Viklund (stavningen Benkt Wiklund kom till i ett infall under gymnasietiden)
Familj: Gift och har två barn samt barnbarn
Bor: Mariestrand
Ska göra som pensionär: Spela ännu mer gitarr, hugga ved och sköta om vedboden i stugan och förhoppningsvis fortsätta resa
På nattygsbordet: ”Försök till triangel” av Karl Kavaleff, min historielärare från gymnasiet
Tittar på: Just nu återupplever jag Matador – en högklassig dansk serie från 80-talet, sport och faktaprogram/dokumentärer
Hobbys: Musik – spelar på någon av mina åtta gitarrer, mat och vin samt pyssla med stugan.
Mig själv med tre ord: Nyfiken. Social. Lösningsfokuserad
Det bästa med Företagsforskarskolan: Oöverträffad. Samverkansfostrande. Tvärvetenskaplig