"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-12-01

Kommundirektör med en tå kvar i akademien

NYHET Med en professor som kommundirektör är det naturligt att Örnsköldsviks kommuns utvecklingsarbete handlar en del om forskning. – Umeå universitet är en motor för hela regionen och det gäller att undersöka hur kommuner och universitet kan samverka och stärka varandras utveckling, säger kommundirektören och professorn i företagsekonomi Agneta Marell.

Bilden: Det ligger i Agneta Marells uppdrag att se vad man kan göra för att stötta utvecklingen i regionen. Det vill säga, att identifiera styrkor för universitetet och kommunerna.
Foto: Mattias Pettersson

Hemma i den utbyggda villan i Umeå får mamma Agneta en kram av familjens sexåring innan han försvinner upp till de tre andra syskonen. Agneta är äntligen hemma efter en lång arbetsdag, och visst tycker hon att det skulle vara en fördel att bo i den kommun hon är direktör för. 

– Ambitionen är att bo i den kommun man verkar, det handlar både om lokalkännedom och att höra till. Målet är också att hela familjen ska bo på samma ställe, så att inte någon behöver pendla, förklarar Agneta Marell.

Hon tillträdde som kommundirektör vid årsskiftet och känner sig fortfarande ny.
– Men jag har fått ett fantastiskt mottagande och jag är glad att jag vågade ta chansen när jag blev tillfrågad, och att de vågade välja mig.

Handleder doktorander i marknadsföring

Naturligtvis är det en hel del som skiljer mellan att arbeta som rektor för Handelshögskolan vid Umeå universitet, och arbetet som kommundirektör i Örnsköldsvik.

– Verksamhetsmässigt är det mycket här och nu med frågor kring vård, skola, infrastruktur, ja, frågor som är aktuella i det vanliga livet. Det, och att arbeta i en politikerstyrd organisation, är de största skillnaderna.

Agneta Marell har dock en fot kvar i den akademiska världen, eller en tå snarare, med en femprocentig tjänst vid Umeå universitet som innebär att hon handleder doktorander inom sitt specialområde – marknadsföring. Agneta sitter också i styrelsen för Uminova Holding AB.

– Det är en styrka att ha en formell koppling till universitetet i det jobb som jag har.

Inga tomma ord

Hon kommer då och då tillbaka till den vilja till utveckling som finns hos såväl medborgare som tjänstemän och politiker i Örnsköldsvik.

– Och det är inte bara ord, det händer saker också.Domsjöområdet och Processum, som utgör ett kluster av företag inom bioraffinaderi, är ett av de framgångsrika exempel Agneta Marell nämner. Här driver Umeå universitet och Örnsköldsvik forskningsprojekt tillsammans.
– Idrottsrörelsen är stark i både Umeå och Örnsköldsvik, vilket är en tillgång för forskningen. Det ligger i mitt uppdrag att se vad man kan göra för att stötta utvecklingen i regionen. Det vill säga, att identifiera styrkor för universitetet och kommunerna. Här är det bara den egna fantasin som sätter gränser, konstaterar Agneta Marell entusiastiskt.

Avknoppad teknologi

Hon menar att om man bygger upp kompetensen i kommunen kommer också förutsättningarna för att vara en part i utbildningen och i forskningen.

– Om vi får fler med licentiat- och doktorsexamen i regionen, stärker det regionen, samtidigt är vi en god partner när det gäller att bidra till Umeå universitets utveckling. Det gäller att hitta de områden där universitetet kan stärka Örnsköldsvik, och Örnsköldsvik stärker universitetet.Agneta tycker också att universitetet har en fantastisk möjlighet att ta del av den spetskompetens som finns inom den tunga industrin, exempelvis BAE Hägglunds, där en stridsvagn som är en elhybrid tillverkas. Den har väckt stort intresse hos personbilsindustrin.

– I den högteknologiska industrin finns mycket spetskompetens, och om de framsteg som görs här går att använda civilt ger det avknoppningsföretag.


Botniabanan tycker Agneta Marell är ett utmärkt exempel på regionalutveckling där universitetets kompetens är viktig.

– Där kan exempelvis transportforskningsenheten och kulturgeografi bidra med kunskap om hur och varför man pendlar. Vi i kommunerna är duktiga på att implementera den kunskapen i samhället. Om personer från kommunen jobbar med forskarna tar de med sig kunskapen ”hem”, och universitetet och kommunen bygger på så sätt kunskap tillsammans, vilket är viktigt.

Kvinnorna leder

Agneta Marell är även ansvarig för samverkan internt inom kommunen. Här är uppdraget att se till att de kommunala bolagen och de kommunala förvaltningarna samarbetar för ökad effektivitet.

– Örnsköldsvik är en välskött kommun, vilket syns på kompetensen. Var och en har sitt ansvarsområde och driver detta med just ansvar. Viljan att utveckla finns hela tiden. Örnsköldsvik vill verkligen mycket.


Hon behöver inte heller känna sig ensam som kvinna i toppen. Av de sju förvaltningschefer som Agneta är högsta ansvariga chef för, är fem kvinnor och två män.

– Dessutom är kommunstyrelsens ordförande kvinna. Elvy Söderström är en fantastisk människa som är kompetent, entusiasmerande och handlingskraftig. Så det är ingen nackdel att vara kvinna i ledningen för Örnsköldsviks kommun, men det tyckte jag inte det var på den samhällsvetenskapliga sidan på universitetet heller. Där var det också argumenten som räknades.


Just nu försöker Agneta Marell hitta en mötesplats för de forskare som verkar i Örnsköldsviks kommun.

– Det är viktigt att träffas och diskutera sin forskning.

Trots att det är fredagskväll och kommundirektören har en späckad vecka bakom sig är det inte helg ännu. Nu är det tid för Agneta att följa med sexåringen till simskolan. Att barnen utvecklas, är också viktigt.

Redaktör: Susanne Wiklund