"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-04

Kommuner som universitetets förlängda arm

NYHET Bäst insikt i den egna kommunens näringsliv har kommunen själv, tänkte Benkt Wiklund och Boel Elmroth vid ENS. Därför samarbetar ENS med kommunalförbund, lärcentra och näringslivsansvariga runt om i Norrland, och etablerar på så vis kontakter för samverkan mellan arbetsplatser och Umeå universitet.

Maria Bahlenberg från Bjurholms kommun och Ulrika Gustavsson från Vindelns kommun är delaktiga i projektet.

Maria Bahlenberg är ansvarig för näringslivsfrågor i Bjurholms kommun, och en av deltagarna i projektet.
- Numera har jag alltid med mig de här tankarna när jag träffar företag. Vi har inte haft ett sånt här djupt samarbete med universitetet tidigare, och vi tycker att det är himla bra.

Trots att det i Umeå-regionen finns ett behov av kvalificerad arbetskraft, är det svårt att behålla de nyutexaminerade i regionens arbetsliv. Genom att redan under utbildningen etablera kontakter mellan studenter och regionala företag, vill ENS öka både utbytet av kompetens och andelen studenter som stannar kvar i regionen efter avslutad utbildning.

Med information om de stora möjligheter som universitetets dryga 30 000 studenter innebär, ska kommunalförbund, lärcentra och näringslivsansvariga vid nordsvenska kommuner fungera som ENS förlängda arm. Maria Bahlenberg tycker att samarbetet är en vinnvinn-situation.
- Jag hoppas att vi genom att samarbeta med universitetet ska få fler examensjobb till Bjurholm, och att universitetet samtidigt ska få bättre kunskap om näringslivsstrukturerna i kranskommunerna.

De kommuner som är inblandade i detta specifika samarbete, 4K, är Vännäs, Nordmaling, Vindeln, Robertsfors och Bjurholm. Kommunerna inom Akademi Norr arbetar enligt denna metod sedan ett år tillbaks, och i dagarna kommer Högskoleförbundet Östra Norrbotten, Kalix, Haparanda, Överkalix och Övertorneå att genomgå utbildningen. En förhoppning finns att inleda ett samarbete även med LKF, Lapplands kommunalförbund.

Redaktör: Linn Svensson