"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-09-01 Uppdaterad: 2023-09-06, 16:33

Kommunikation tema när nationell VFU-konferens hålls i Umeå

NYHET VFU-konferensen är ett tillfälle för alla som jobbar med handledning att ta del av det senaste på området, utbyta erfarenheter och nätverka. Årets konferens hålls 7–8 november i Umeå och har temat Kraften i kommunikation.

Konferensen vänder sig till alla med intresse för verksamhetsförlagd utbildning, VFU, såsom handledare, kliniskt verksamma, lärare studenter och chefer. Sjuksköterskor och sjuksköterskestudenter är i fokus, men innehållet kan också vara givande för andra professioner i vården.

En konferens som denna ger deltagarna inspiration till hur de själva kan utvecklas som handledare och idéer som kan tas med till den egna verksamheten, menar Karin Bölenius, universitetslektor med förenad klinisk anställning som professionsutvecklare. Hon är också initiativtagare till att ha konferensen i Umeå och deltar i arbetsgruppen för dess planering och genomförande.

– Att delta vid en konferens ger ofta motivation framåt och leder till utveckling. Man får nya perspektiv som också kan bekräfta det man redan gör bra, säger hon.

Kraften i kommunikation

Årets tema, Kraften i kommunikation, belyser många aspekter av ämnet kopplat till verksamhetsförlagd utbildning. Programmet sträcker sig över två dagar och innehåller föreläsningar och workhops, där vissa delar genomförs i parallella sessioner med fokus på VFU på grund- respektive avancerad nivå.

Flera regioner och lärosäten bidrar till programmet med olika punkter, men externa talare har också bjudits in. En av dem är Hans Wiklund, särskild utredare vid Utbildningsdepartementet och nationell samordnare för fler VFU-platser i sjuksköterskeutbildningen, tillika universitetsdirektör vid Umeå universitet. Han står för en programpunkt som Karin Bölenius tror intresserar många och förklarar:

– Man vill utöka tiden för den verksamhetsförlagda utbildningen med upp till 50 procent på de olika sjuksköterskeprogrammen, men redan idag har vi en brist på VFU-platser. Hans Wiklund kommer att berätta om status för sitt arbete och uppdrag.

Karin Bölenius lyfter också Petra Malm, före detta elitsoldat och känd från flera tv-produktioner, som kommer att tala om ledarskap, kommunikation och effektiva team.

Föreläsare från Region Västerbotten och Umeå universitet

Pia Hedberg, anestesisjuksköterska och universitetslektor: Klinisk examination i simulerad miljö

Karin Jonsson, intensivvårdssjuksköterska och universitetslektor: När? Var? Hur? – Vem ska undervisa i vad? – Kan en bättre kommunikation mellan lärosäte och vårdverksamhet möta studenters behov vid inlärning av praktiska färdigheter?

Carina Olovsson, enhetschef utbildning och kunskapsutveckling: VIL-samordnarens roll i Region Västerbotten

Karin Bölenius, sjuksköterska och universitetslektor med förenad klinisk anställning som professionsutvecklare: Handledares erfarenheter av handledning, pedagogik och lärmiljö

Veronica Lindström, specialistsjuksköterska och professor: Att öva på säkra övergångar i patienters akuta vårdkedja

Mer information och anmälan

Konferensen arrangeras av Svensk sjuksköterskeförening, i år i samverkan med Umeå universitet, Umeå kommun och Region Västerbotten.

Anmälan öppnar den 12 september och platserna brukar ta slut snabbt.

Anmälan görs på Svensk sjuksköterskeförenings webbplats:

VFU-konferens 2023, information och anmälan

Fullständigt program

VFU-konferens 2023, program